Nieuws, 2 juli 2020

'Kamerleden, laat deze zomer vluchtelingenkinderen niet in de steek'

Vandaag stemt de Tweede Kamer over een motie waarin het kabinet wordt opgeroepen alsnog een deel van de alleenstaande kinderen uit Griekse kampen op te vangen. VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling roepen Kamerleden met klem op hun hart te laten spreken en de motie te steunen: “Nu de opvang op het Griekse vasteland voorlopig niet van de grond blijkt te komen, is dit de enige manier om op korte termijn nog iets aan de nijpende situatie van deze kinderen te doen. Laat hen niet in de steek."
placeholder

Erbarmelijke omstandigheden

Sinds maart luiden de drie hulporganisaties de noodklok over de erbarmelijke omstandigheden waarin alleenstaande vluchtelingenkinderen in Griekse kampen leven. 13 landen gaven gehoor aan de Griekse roep om hulp bij het opvangen van 2.500 kinderen die zonder ouders in overvolle kampen leven en daar grote risico's lopen. Maar Nederland weigert ook maar 1 kind op te vangen. Daarop vroegen de organisaties gemeenten op zich bereid te verklaren kinderen op te vangen of het kabinet daartoe op te roepen.

Enorm draagvlak

In drie maanden groeide de bereidheid in de samenleving om 500 kinderen op te vangen uit tot enorme proporties. 150 gemeenten en provincies gaven gehoor aan de oproep. In een paginagrote advertentie bij NRC spraken honderden prominente (oud)politici, wetenschappers, artsen, geestelijk leiders en bekende Nederlanders zich uit tegen de weigering van het kabinet. In het hele land vonden demonstaties plaats, en de petitie 500kinderen.nl werd in korte tijd meer dan 50.000 keer ondertekend. Ook vandaag roepen twaalf Nederlanders die als kind in de Tweede Wereld ondergedoken zaten in een indringende brief de Tweede Kamer op kinderen uit de Griekse kampen over te nemen. 

Mislukt compromis

In reactie op de brede oproep uit de samenleving sloten coalitiepartijen VVD, CDA, ChristenUnie en D66 een compromis waarvan de uitvoerbaarheid van begin af aan in twijfel werd getrokken. In plaats van kinderen in Nederland op te vangen zou Nederland op zeer korte termijn 48 opvangplekken op het Griekse vasteland inrichten voor een periode van drie jaar. Dit was niet alleen geen antwoord op de urgente noodsituatie waarin de kinderen zich nu bevinden, maar uit onderzoek van De Groene Amsterdammer en Trouw blijkt dit compromis in de praktijk onmogelijk op korte termijn te realiseren. Ook zijn er veel vraagtekens over deze ‘oplossing’ omdat de kinderen maar 3 maanden in deze opvangplekken kunnen verblijven en er in Griekenland onvoldoende voogden zijn voor al deze kinderen. Ondertussen wachten de kinderen in mensonterende omstandigheden, terwijl zij het risico lopen ten prooi te vallen aan misbruik, mensenhandel en uitbuiting.

Laat deze kinderen niet in de steek

Het gevaar dat deze kinderen nu lopen, is te groot om te gokken op een lange-termijnoplossing waarvan de uitvoerbaarheid bij voorbaat al sterk in twijfel wordt getrokken. Elke dag die deze kinderen in de overvolle en gevaarlijke kampen doorbrengen, is er één te veel. Nu door het compromis van de regeringspartijen kinderen maanden of zelfs jaren moeten wachten op een oplossing, rest maar een mogelijkheid en dat is overgaan tot deelname aan de evacuatie van deze kinderen. We roepen Kamerleden op om vandaag hun hart te laten spreken en voor de Kamer met zomerreces gaat een einde te maken aan de mensonterende situatie waarin deze kinderen zich bevinden.

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!
Teken nu de petitie