Nieuws, 13 september 2018

Kans op werk voor vluchteling verschilt sterk per gemeente

Uit nieuw onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) blijkt dat er grote verschillen zijn in beleid en uitvoering van gemeenten om vluchtelingen te helpen bij het vinden van werk. Dit leidt tot ongelijke kansen voor vluchtelingen. Juist nu er sprake is van een aantrekkende arbeidsmarkt doet VluchtelingenWerk een dringend beroep op gemeenten en instellingen om werk te maken van duurzame integratiekansen voor alle vluchtelingen.

Stijgende inzet gemeenten

Het jaarlijkse onderzoek brengt de vorderingen van de gemeentelijke inzet voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingen goed in beeld. Dat biedt aanknopingspunten voor gemeenten om hun beleid nog effectiever te maken. Er is een stijgende lijn in de inzet van gemeenten voor vluchtelingen. Maar uit het onderzoek komt ook naar voren dat twintig procent van alle vluchtelingen nog niet wordt bereikt. Gemeenten richten zich vooral op de 'kansrijke' vluchtelingen, terwijl de minder kansrijken, waaronder vrouwen, ook expliciete aandacht nodig hebben.

Duurzame plek op arbeidsmarkt

Daarnaast blijkt dat veel gemeenten zich onvoldoende inzetten om vluchtelingen de juiste aanpak te bieden en geen oog hebben voor hun capaciteiten. Vaak zijn gemeenten gericht op een zo snel mogelijke uitstroom naar werk en krijgen vluchtelingen te weinig de kans om onderwijs te volgen en zich daarmee te kwalificeren voor een duurzame plek op de arbeidsmarkt.

Lange adem

Integratie is een zaak van een lange adem en investeren is noodzakelijk. VluchtelingenWerk pleit er dan ook voor om de continuïteit in de gemeentelijke aandacht te waarborgen, inclusief het behoud van kennis en deskundigheid bij de uitvoeringsinstellingen. Een persoonsgerichte benadering van alle vluchtelingen bevordert hun kans op werk en integratie. Regionale samenwerking tussen gemeenten is nodig om de krachten te bundelen en gemeentelijke willekeur te vermijden.

  • Vluchtelingen moeten vaak alles achterlaten, maar hun werkervaring en talenten nemen ze mee. In Nederland willen zij meestal zo snel mogelijk aan de slag, en zelfstandig meedraaien met de samenleving. Vaak hebben ze een klein zetje nodig richting de Nederlandse arbeidsmarkt. De gemeente Hilversum gaf de Syrische Bakri zo'n zetje. Inmiddels is Bakri trotse eigenaar van Bakri Pleating. Bakri: 'Mijn ambacht heeft me veel gegeven: de taal, vrienden en zelfstandigheid.' Lees zijn hele verhaal.