Nieuws, 18 februari 2014

Kinderpardon: stand van zaken

Er is momenteel veel aandacht in de media voor kinderen die net niet onder het kinderpardon vallen. Dit gaat veel over kinderen die al lang in Nederland zijn, die eigenlijk zo goed als Nederlands zijn, maar niet de hele tijd bekend waren bij de rijksoverheid. Enkelen van hen, zoals de 'schaaktweeling' Raoul en Riyad en Dennis uit Oog in Al, hebben alsnog via een andere weg een vergunning gekregen. Anderen verkeren nog in onzekerheid.

Bezwaarprocedure

Want de meeste andere kinderen die net buiten de boot vielen, wachten op de uitspraak van hun bezwaar tegen de afwijzing. Deze bezwaarprocedures worden nu behandeld door de IND. VluchtelingenWerk hoopt dat hier heel snel meer bekend over wordt en dat de overheid ruimhartig naar deze zaken kijkt.

Veel instanties maken zich zorgen

Niet alleen VluchtelingenWerk maakt zich zorgen over de groep die buiten de boot dreigt te vallen. Ook de Kinderombudsman, andere vluchtelingen- en kinderrechtenorganisaties, advocaten, de VNG, burgemeesters en vrienden en buren van de kinderen die er buiten vallen, laten van zich horen. Ook zij vinden het onbegrijpelijk dat kinderen en hun ouders die wel bekend waren bij de gemeente waarin ze verbleven, toch worden afgewezen.

Nét te oud

Ook jongeren die al jaren in Nederland wonen zijn afgewezen omdat ze net te oud zijn. Het is schrijnend dat juist deze jongeren, die jaren geleden als kind alleen naar Nederland kwamen, destijds net te kort hier waren om onder het generaal pardon te vallen en nu net een paar maanden te oud zijn om nog onder deze regeling te vallen. Het was destijds de nadrukkelijke wens van de PvdA en de ChristenUnie dat deze zogenaamde ex-ama´s ook recht zouden hebben op een oplossing die toen nog in de vorm van de kinderasielwet werd gezocht.

Gewortelde kinderen horen hier

VluchtelingenWerk vindt dat alle gewortelde kinderen in Nederland thuis horen. De huidige regeling doet hier helaas geen recht aan. Het is in ieder geval een spannende tijd. Hopelijk komt er veel goed nieuws voor de gewortelde kinderen die nu in afwachting zijn van hun beroep.