Nieuws, 11 december 2018

Kinderpardonregeling: waarom werkt het niet en waarom is het zo belangrijk?

Meer dan 250.000 Nederlanders tekenden in de afgelopen weken het burgerinitiatief voor een ‘Kinderpardon dat wél werkt’ van presentator Tim Hofman. Wij juichen het initiatief toe en vinden het bijzonder om te zien dat zoveel Nederlanders zich het lot van deze kinderen aantrekken. VluchtelingenWerk Nederland roept zelf ook op tot een beter Kinderpardon en zet zich er al jaren voor in, voor en achter de schermen.
placeholder

Waarom is een Kinderpardonregeling belangrijk?

Wanneer gezinnen asiel aanvragen, kan het soms nog jaren duren voordat zij een definitief antwoord krijgen op hun asielaanvraag. In die tijd gaat hun leven in Nederland door. Ook de kinderen leven in veel onzekerheid: mogen zij blijven in Nederland of worden ze uitgezet naar een land wat misschien inmiddels vreemd voor ze geworden is? Wanneer deze kinderen na vijf jaar nog worden uitgezet, kan dat schadelijk zijn. 38 hoogleraren en de beroepsverenigingen voor psychologen, pedagogen, onderwijskundigen en jeugdartsen ondertekenden onlangs nog een rapport om te wijzen op de psychische schade die deze langdurige onzekerheid bij kinderen kan veroorzaken.

Hoe ziet de Kinderpardonregeling er nu uit?

Volgens de huidige Kinderpardonregeling mogen kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn hier blijven, mits zij voldoen aan strenge eisen. Onder andere aan het ‘meewerkcriterium’. Dit betekent dat het gezin zich in de tijd dat het in Nederland is actief moet hebben ingespannen om terug te keren. Zij moeten bijvoorbeeld intensieve vertrekgesprekken voeren met de Dienst Terugkeer- en Vertrek, dit moeten zij al doen terwijl zij nog middenin de asielprocedure zitten. Ook moeten zij indien mogelijk bij de ambassade reisdocumenten regelen, terwijl hun asielprocedure dus nog gewoon loopt.

Wat zijn gevolgen van de huidige Kinderpardonregeling?

Wij zien in de praktijk dat vrijwel iedere aanvraag voor het Kinderpardon nu wordt afgewezen. De regels van het meewerkcriterium zijn zo strikt, dat vrijwel niemand eraan kan voldoen. Daardoor is het Kinderpardon slechts een papieren werkelijkheid.

Wat vinden wij?

Wij vinden dat, als een gezin na vijf jaar nog steeds in Nederland is, het belang van het kind voorop moet staan. Uit humanitaire overwegingen én op basis van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Ook vinden we dat het meewerkcriterium te streng wordt toegepast en niet realistisch is. Als iemand nog geen zekerheid heeft dat hij veilig kán terugkeren en nog niet weet of hij of zij recht heeft op asiel, kan niet tegelijkertijd worden verwacht dat hij zich intensief bezighoudt met terugkeren. Wanneer wordt nagegaan of het kind voldoende in beeld is geweest bij het Rijk, vinden we dat de nadruk nu te veel ligt op landelijke instanties. Naar andere instanties, zoals gemeenten, scholen of maatschappelijke organisaties wordt nu onterecht niet gekeken.

Blij met steun!

Dat Nederland vol is met mensen die vluchtelingen een warm hart toedragen wisten wij al, maar we vinden het heel mooi om te zien dat zoveel mensen het Burgerinitiatief steunen en zo opkomen voor deze kinderen! Naast dit Burgerinititaief zijn er meer indrukwekkende initiatieven zoals de kerken die al weken een 'estafettedienst' houden in de Bethelkerk in Den Haag voor een Armeens gezin om aandacht te vragen voor de gevolgen van het huidige beleid.

Hoe zetten wij ons in voor het Kinderpardon?

  •  Onze vrijwilligers zien dagelijks in de praktijk hoe zwaar het leven in onzekerheid drukt op kinderen die na jaren nog steeds geen verblijfsvergunning hebben. Ook zien we tegen welke knelpunten zij aanlopen bij een aanvraag voor het Kinderpardon. Wij monitoren de situatie en stellen het aan de kaak bij de politiek.
  • We hebben verschillende keren campagne gevoerd voor een (beter) Kinderpardon. Door onze campagne met Defence for Children en Kerk in Actie kwam er een permanent kinderpardon voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn. Ook kwam er een tijdelijk Kinderpardon voor kinderen die toen al langere tijd in Nederland waren. Later voerden we campagne om dit tijdelijke Kinderpardon te verruimen, maar dat is helaas niet gelukt.
  • Achter de schermen voeren we een constante lobby voor een beter Kinderpardon. We vragen onder andere aandacht voor het veel te strenge meewerkcriterium en spreken de politiek aan op het haperende beleid, onder andere in een reactie op het regeerakkoord.

Wat doen wij verder voor kinderen?

Naast ons reguliere werk voor vluchtelingen, hebben we ook speciale aandacht voor vluchtelingkinderen. Onder andere op de volgende manieren:

  • Tijdens onze Kindervakantieweken kunnen vluchtelingkinderen even weer even écht kind zijn. 
  • Met het project Time4You geven we kinderen op azc’s voorlichting en houden we speciaal voor hen bijeenkomsten. 
  • Het muziekproject Samenspel bevordert het zelfvertrouwen van de kinderen en zorgt voor plezier en afleiding. 
  • We begeleiden vluchtelingen tijdens de gezinsherenigingsprocedure. Zo komen door oorlog verscheurde gezinnen weer bij elkaar.