Nieuws, 5 maart 2019

Klein lichtpuntje voor vluchtelingen met Griekse status

Vluchtelingen die vanuit Nederland terug worden gestuurd naar Griekenland, blijken amper toegang te krijgen tot zorg en huisvesting. Onlangs stelde de rechtbank Den Haag dat het terugsturen van een gezin met jonge kinderen naar Griekenland hierdoor mogelijk in strijd is met artikel 3 EVRM. VluchtelingenWerk ziet de uitspraak als een klein lichtpuntje.
placeholder

De afgelopen tijd kregen we veel signalen van mensen met een Griekse asielstatus, die bij terugkomst in Griekenland op straat kwamen te staan. Ondanks dat volgens de wet statushouders gelijk zijn aan Griekse burgers en dus recht hebben op huisvesting en zorg, zijn ze in de praktijk volledig op zichzelf aangewezen.

Papieren garanties

De Griekse regering heeft aangekondigd maatregelen te nemen om hen fatsoenlijk te huisvesten, maar hier is tot op de dag van vandaag niets van terecht gekomen. ‘De uitspraak van de rechtbank laat zien dat de IND niet kan volstaan met papieren garanties van de Griekse regering, en dat ook Nederland een verantwoordelijkheid heeft voor deze mensen. Wegkijken van de situatie daar is geen optie’, legt beleidsmedewerker Daphnie Ploegstra uit.

Terugsturen werd eerder verboden

De situatie voor asielzoekers en vluchtelingen in Griekenland is al jaren erbarmelijk. In 2011 verbood de Europese rechter daarom dat asielzoekers niet meer mogen worden teruggestuurd naar Griekenland, omdat hun mensenrechten daar niet gewaarborgd zijn. Deze uitspraak zette tijdelijk een streep door het falende Dublin-systeem, dat bepaalt dat asielzoekers hun procedure moeten doorlopen in het land van aankomst.

Stop óók met uitzetten van statushouders

Mensen  die in Griekenland een status hebben gekregen, vallen niet onder deze uitzondering. Terwijl zij bij terugkomst in Griekenland vaak op straat terecht komen. Ook in algemene zin is er een enorm tekort aan opvangplekken in Griekenland om deze mensen te huisvesten. Desondanks is de Nederlandse regering juist nu van plan om weer te beginnen met het terugsturen van asielzoekers naar Griekenland. VluchtelingenWerk vindt dit onbegrijpelijk en onverantwoord.

Stop met terugsturen tot verbetering

De uitspraak van de rechtbank is dan ook een belangrijke stap en biedt hoop voor gezinnen met een status in Griekenland, maar ook voor andere kwetsbare personen. Ook zij krijgen te maken met gebrek aan huisvesting, integratieondersteuning en toegang tot medische voorzieningen. ‘Deze uitspraak staat niet op zichzelf’, aldus Ploegstra: ‘Wij roepen de staatssecretaris op om zowel statushouders als asielzoekers niet terug te sturen, zolang de situatie daar niet duurzaam verbeterd is. En daar is helaas nog geen sprake van.'