Nieuws, 17 april 2018

Kleine groep vluchtelingen snel aan het werk

Anderhalf jaar na het verkrijgen van een verblijfsvergunning in 2014 had gemiddeld 4 procent van de vluchtelingen werk. Een jaar later was dat opgelopen naar 11 procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Gezien alle uitdagingen waar vluchtelingen in hun beginperiode in Nederland voor staan, is het niet verrassend dat nog slechts een relatief klein deel in zo'n korte tijd aan het werk is. Want deze tweeënhalf jaar zijn grotendeels opgeslokt door wachten in het AZC, het regelen van praktische zaken, en het volgen van de verplichte taallessen.

Verloren tijd in AZC

Want een groot deel van die tweeënhalf jaar is verloren gegaan aan wachten. Eerst moeten vluchtelingen wachten in een asielzoekerscentrum op de verblijfsvergunning en een woning. Dit kostte deze groep meestal langer dan een jaar. Echt beginnen met integreren zit er dan niet in. Veel asielzoekerscentra liggen buitenaf, en zelden in de plaats waar ook een woning wordt gezocht. Dat dit de integratie enorm vertraagt, bleek al uit het rapport 'Geen tijd verliezen' van het SCP, de WRR en het WODC.

Opnieuw beginnen in nieuwe woning

Pas als vluchtelingen naar een gemeente verhuizen kunnen ze beginnen met het opbouwen van een nieuw leven - helemaal van voor af aan. Ze moeten ongelooflijk veel regelen: het huis moet worden ingericht, de administratie van gas, water, licht tot en met alle verzekeringen; en van de huisarts tot en met de school voor hun kinderen. Ook dit neemt zeker 3 maanden in beslag. Sommige vluchtelingen zijn nog bezig met de procedure om hun gezin te herenigen, wat mentaal en emotioneel ontzettend zwaar is. Diploma's uit het land van herkomst zijn in Nederland vaak niet meteen geldig, en moeten eerst opnieuw geaccrediteerd worden. Daar is vaak ook Nederlandse taalbeheersing voor nodig.

Zware inburgeringslast

Tegelijkertijd begint het verplichte inburgeringstraject inclusief het leren van de de Nederlandse taal. Lukt dat niet op tijd, dan dreigt een boete en duizenden euro's schuld. Het volgen van een cursus neemt meestal inclusief thuisstudie drie dagen van de week in beslag. Het is niet makkelijk om werk te vinden voor de twee dagen in de week die dan overblijven. Zeker als je de taal nog niet goed spreekt. Uit de VluchtelingenWerk IntegratieBarometer 2018 blijkt bovendien dat vluchtelingen uit angst voor de zware sancties het zoeken naar werk uitstellen, om alles op alles te kunnen stellen om het inburgeringsexamen op tijd te halen.

Dat het sommige vluchtelingen desondanks lukt om al zo snel werkt vinden, is daarom bewonderenswaardig. Want veel meer tijd dan twee dagen in de week gedurende een jaar hebben deze mensen niet gehad om werk te zoeken.

Niet alleen snel, maar ook duurzaam aan het werk

Verder versnellen heeft in veel gevallen vaak ook geen zin. Als een gemeente een theoretisch geschoolde vluchteling min of meer dwingt om meteen schoonmaakwerk te gaan doen, is dat op de lange termijn geen duurzame oplossing. Er is daarom altijd maatwerk nodig. Als we jongeren en/of hoogopgeleide vluchtelingen de kans om een beroepsopleiding of studie te volgen, krikt dat niet meteen deze CBS-cijfers op, maar op de lange termijn is dat beter voor de vluchteling en Nederland. VluchtelingenWerk gaf gemeenten daarom onlangs samen met het UAF 7 adviezen om vluchtelingen duurzaam aan werk te helpen.