Nieuws, 31 maart 2017

Kunnen Eritrese vluchtelingen terug naar Eritrea?

De afgelopen dagen zijn diverse verhalen in de media verschenen over gevluchte Eritreeërs die zonder problemen voor een bezoek naar Eritrea reizen. Dit riep de vraag op of Eritrese vluchtelingen onze bescherming eigenlijk wel nodig hebben. Het antwoord hierop is: ja. Lees hier hoe het zit.

Onbetrouwbare bron

Jaarlijks zouden zo'n 60.000 Eritreeërs of Eritrese Europeanen een bezoek brengen aan hun vaderland. Dit cijfer is afkomstig van de Eritrese overheid; een zeer onbetrouwbare bron. Vooral omdat het Eritrese regime belang heeft bij deze hoge aantallen, aangezien veel bezoeken zouden kunnen aantonen dat er niets aan de hand is in dat land. Het regime zegt namelijk dat Eritreeërs niet het land ontvluchten vanwege de onderdrukking, maar vanwege de slechte economie.

Eritreeërs die al jarenlang weg zijn

De Zwitserse autoriteiten hebben recent gekeken naar de Eritreeërs die terugkeerden naar hun vaderland. Zij concludeerden dat het hier naar alle waarschijnlijkheid vooral gaat om Eritrese vluchtelingen die vóór 1991 naar Europa kwamen. Zij zijn niet gevlucht voor het huidige regime, maar voor het Ethiopische regime vóór de Eritrese onafhankelijkheid. Als zij inmiddels een paspoort van een Europees land hebben, kunnen zij in principe hun familie in Eritrea bezoeken.

Recente vluchtelingen kunnen niet zomaar terug

Iemand die recent Eritrea is ontvlucht, kan niet zomaar terug. Allereerst vanwege de praktische reden dat je met een verblijfsvergunning of een vluchtelingenpaspoort wel kunt reizen, maar niet naar het land van herkomst. Uit het meest recente ambtsbericht (van het ministerie van Buitenlandse Zaken) blijkt dat gedwongen terugkeer naar Eritrea tot vervolging, detentie en marteling leidt. Ook vrijwillige terugkeer levert reële risico's op voor gevluchte Eritreeërs, vanwege de straf die staat voor het illegaal verlaten van het land en het ontduiken van de dienstplicht. Dat wordt gezien als desertie, waar een zware straf op staat. Bijna alle vluchtelingen reizen illegaal uit en ontduiken hiermee de eindeloze dienstplicht.

Onderzoek individuele situatie

Als Eritreeërs toch zonder problemen terugreizen, zijn dit naar alle waarschijnlijkheid mensen die dus al jarenlang uit het land weg zijn. Als een recent gevluchte Eritreeër zonder problemen kan terug reizen, kun je je afvragen of zo iemand asielbescherming nodig heeft. Het zou namelijk kunnen dat deze persoon banden heeft met het Eritrese regime. Als dat het geval is is, heeft diegene in principe geen recht op een vluchtelingenstatus. Dat vindt VluchtelingenWerk Nederland ook. De Nederlandse overheid zou dit per situatie moeten onderzoeken en beoordelen.


Meer informatie over Eritrea en recente cijfers