Nieuws, 24 mei 2016

'Maak asielopvang kindvriendelijker'

Daarvoor pleit de Werkgroep Kind in azc, waar VluchtelingenWerk ook deel van uit maakt, in haar advies ‘Zo kan het ook!’. Hierin staan vijf noodzakelijke verbeterrichtingen voor de huidige asielprocedure en –opvang waardoor deze beter gaan stroken met kinderrechten. De vijf stappen worden aan de Tweede Kamer en aan staatssecretaris Dijkhoff van asielbeleid gestuurd in opmaat naar het Algemeen Overleg over asielbeleid donderdag 26 mei.

Problemen voor kinderen in de asielopvang

Op dit moment moeten kinderen gedurende de asielprocedure veelvuldig verhuizen, waardoor ze continuïteit, veiligheid en structuur missen. Zo heeft de 14 jarige Syrische Johnny (Trouw 24 mei) in korte tijd maar liefst in vijf sporthallen, één tentenkamp en twee azc's gewoond.  Kinderen moeten van begin tot eind van de asielprocedure op één plek worden opgevangen, vindt de  Werkgroep Kind in azc. Daarnaast moeten ze meteen naar school, de mogelijkheid krijgen om te spelen en ontspannen, ouders moeten ondersteund worden in hun opvoedtaak en ze moeten snel duidelijkheid krijgen over hun toekomst al dan niet in Nederland.

Hoe het beter kan

De Nederlandse overheid heeft grote moeite de rechten van gevluchte kinderen waar te maken. Dit komt niet alleen door de hogere aantallen nu, maar speelt al langer. Met het advies roept de Werkgroep Kind in azc alle partijen in de asielketen op om kinderrechten te respecteren en mee te denken over hoe het beter kan. Sommige gemeenten bieden nu al opvang voor gezinnen van begin tot eind van de procedure; dit voorbeeld kan door andere gemeenten worden overgenomen. De overheid kan een onafhankelijke kindercontactpersoon aanstellen in ieder centrum, die kinderen en hun ouders beter informeert. Het COA kan zorgen voor WIFI in alle ruimtes van asielopvangcentra, zodat kinderen in ieder geval ‘aangesloten’ raken en onderwijs beter kunnen volgen.

Tot op heden zijn er te weinig structurele verbeteringen doorgevoerd, vindt de Werkgroep, terwijl het noodzakelijk is om de opvang en procedure van deze kinderen op een kindvriendelijke manier vorm te geven.

De Werkgroep Kind in azc bestaat uit UNICEF Nederland, Defence for Children, VluchtelingenWerk Nederland, Stichting Kinderpostzegels, Kerk in Actie en War Child. Samen met 158 bedrijven, gemeenten en andere organisaties deden zij op 20 november, de Dag van de Rechten van het Kind, een oproep aan staatssecretaris Dijkhoff om de opvang van gevluchte kinderen te verbeteren, zodat deze op zijn minst voldoet aan de minimumeisen van het Kinderrechtenverdrag.