Nieuws, 22 mei 2015

Meerderjarige kinderen niet meer alleen in onveiligheid

Ook meerderjarige kinderen die nog tot het gezin behoren, komen voortaan in aanmerking voor gezinshereniging, schrijft staatssecretaris Dijkhoff aan de Tweede Kamer. VluchtelingenWerk reageert verheugd op dit nieuws; 'Het is goed om te merken dat de politiek de schrijnende situaties die zowel VluchtelingenWerk als de advocatuur onder de aandacht brachten, serieus heeft genomen. Hiermee voorkom je dat ouders hun kind alleen achter moeten laten, terwijl de rest van het gezin wel naar Nederland mag komen'', aldus Dorine Manson, directeur van VluchtelingenWerk Nederland. 'Het is geweldig dat de staatssecretaris dit eerder aangescherpte beleid gerepareerd heeft'.

Meerderjarigen bleven alleen achter

In de wet staat dat meerderjarige vluchtelingenkinderen, die deel uitmaken van een gezin, mogen herenigen met hun ouders, als beiden of een van hen naar Nederland is gevlucht. In 2013 is het beleid voor de toelating van jongvolwassen, afhankelijke kinderen van vluchtelingen zo aangescherpt, dat herenigen in feite niet meer mogelijk is.

Schrijnende situaties

Dit zorgde voor hele schrijnende situaties. Een voorbeeld: een Syrische vader die hier bescherming krijgt, mag zijn gezin in veiligheid brengen. De moeder en twee minderjarige kinderen mogen komen. Maar de oudste dochter van net 19, mag niet mee en moet achter blijven in het vluchtelingenkamp. Ook als ze daar gevaar loopt. 'Je moet er als ouder toch niet aan denken je kind in zo'n situatie achter te laten', zegt Dorine Manson. Voormalig staatssecretaris Teeven kondigde in januari al een wijziging aan. Met deze toezegging heeft staatssecretaris Dijkhoff deze belofte van zijn voorganger ingelost.

Verscheurde gezinnen weer bij elkaar

VluchtelingenWerk Nederland pleitte er al langer voor dat ook meerderjarige kinderen mogen worden herenigd met hun familie. VluchtelingenWerk hoopt dat de schrijnende situaties waarbij de meerderjarige kinderen daadwerkelijk achter moesten blijven, nu snel opgelost worden. 'Dat ze moesten vluchten is al erg genoeg, breng verscheurde gezinnen nu zo snel mogelijk weer bij elkaar', aldus Manson.