Nieuws, 5 februari 2020

Mensenbieb

DOEL
Nederlanders op een laagdrempelige manier in gesprek brengen met vluchtelingen.

DOELGROEP
Nederlanders.

RESULTATEN
Nederlanders hebben meer inzicht in wie een vluchteling is. Deze wordt een Persoon!

METHODIEK
VluchtelingenWerk introduceert een Mensenbieb vol mogelijkheden, met informatie die vaak niet in boeken is te vinden. In de bibliobus, tent of in het café zijn levende boeken te vinden! Deze mensen doen een boekje open. Stickers met prikkelende vooroordelen, een gratis kopje koffie en een warme sfeer, stimuleren bezoekers tot een bezoek aan De Mensenbieb. Tijdens een uitleensessie ontmoet de bezoeker iemand met een andere achtergrond, die misschien is opgegroeid in een volstrekt andere cultuur. De vrijwilligers in De Mensenbieb doen mee omdat ze graag andere mensen willen ontmoeten en meer over Nederland willen weten. Het motto is: leen geen mening, oordeel zelf.

SAMENWERKING MET
Organisatie die Mensenbieb wil inhuren.

ORGANISATIE
Projectmedewerker + vluchtelingen +vrijwilligers (voor de organisatie)