Nieuws, 28 oktober 2015

Minister Van der Steur gaat voorbij aan problemen pardonners bij naturalisatie

De minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur is niet van plan om de belemmering voor pardonners om te kunnen naturaliseren weg te nemen. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer bij het gepubliceerde rapport van het WODC 'Niet -naturalisatie onder Ranov-vergunninghouders'. Dit terwijl volgens VluchtelingenWerk Nederland uit het rapport duidelijk blijkt dat er voor veel van de ruim 27.000 pardonners grote belemmeringen zijn om aan de vereiste documenten voor naturalisatie te komen.

Uit het onderzoek van het WODC komt naar voren dat zo goed als alle pardonners willen naturaliseren. Inmiddels zijn 9910 naturalisatieverzoeken ingewilligd. Dat tweederde van de groep nog geen aanvraag heeft ingediend, komt grotendeels doordat zij niet over de juiste documenten beschikken.

VluchtelingenWerk pleit al langer voor vrijstelling van het paspoortvereiste én de geboorteakte voor de pardonners, net zoals als dat voor vluchtelingen geldt, zodat deze groep mensen ook daadwerkelijk de kans krijgt Nederlander te worden en hun toekomst in Nederland op te bouwen. “Zij hebben er dagelijks hinder van dat zij niet kunnen naturaliseren en voelen zich tweederangs burgers”, zegt Dorine Manson, directeur van VluchtelingenWerk Nederland. ”Zij hebben grote problemen bij het vinden van een baan. Het rapport van het WODC geeft kristalhelder aan waar de knelpunten zitten. Het is uitermate teleurstellend dat de minister de belemmeringen nu wegwuift en eigenlijk tussen de regels door zegt dat de mensen die onder de pardonregeling vallen maar beter hun best moeten doen om aan de benodigde documenten te komen.”

Onmogelijke eisen

Ruim 27.000 mensen hoorden in 2007 dat zij dankzij het generaal pardon in Nederland mochten blijven. Toen zij na vijf jaar aanspraak konden maken op het Nederlanderschap, bleken de regels ondertussen te zijn veranderd: ze moeten nu een geldig paspoort én een geboorteakte laten zien. De overheid weet dat dit een onmogelijke eis is, omdat de meeste pardonners dit destijds ook al niet konden. Zij zijn gevlucht en kunnen geen documenten meer krijgen uit het land van herkomst, of zijn bang om met de autoriteiten van het land van herkomst contact op te nemen. Het WODC rapport bevestigt dit. Het ontbreken van de documenten belemmert hen nu om Nederlander te kunnen worden en eindelijk helemaal deel uit te kunnen maken van onze samenleving.