Nieuws, 18 maart 2016

Mogelijkheid aanvechten Dublinbeslissing stap dichterbij

Een asielzoeker mag voortaan eerst naar de rechter stappen om te laten toetsen of hij/zij wel mag worden teruggestuurd naar het Europese land waar hij vóór Nederland is geweest. Dat heeft Advocaat-Generaal Sharpston op 17 maart gezegd in een advies aan het Europese Hof van Justitie. Als het Hof van Justitie het advies volgt, is dat een enorme doorbraak voor asielzoekers in Nederland die met de zogenaamde Dublin-verordening te maken krijgen, stelt VluchtelingenWerk Nederland.

Zaak van Iraanse asielzoeker

De zaak waar de Advocaat-Generaal over geadviseerd heeft gaat over een Iraanse man die in Nederland asiel had aangevraagd. Nederland wilde de man aan Frankrijk overdragen, omdat de man met een Frans visum de EU was binnengekomen. Nederland beriep zich daarbij op de zogenaamde Dublin-verordening. Daarin wordt geregeld welk EU-land een asielaanvraag moet behandelen. Nederland hield echter geen rekening met het feit dat de asielzoeker vanuit Frankrijk terug naar Iran was geweest en toen pas vanuit Iran naar Nederland is gegaan om asiel aan te vragen. De man wilde daarom ook het besluit hem over te dragen bij de rechter aanvechten. Maar hij mocht daarover niet procederen omdat Frankrijk zich al bereid had verklaard hem te ontvangen.

Recht om te procederen

Desondanks is de asielzoeker er in geslaagd een procedure te beginnen bij de Rechtbank in 's-Hertogenbosch. Die heeft vervolgens het Europese Hof van Justitie gevraagd om uitleg van de Europese regels. De Advocaat-Generaal die het Hof adviseert, zegt nu dat de asielzoeker in zo'n situatie inderdaad het recht heeft bij de Nederlandse rechter te procederen.

Definitieve uitspraak deze zomer

In de meeste gevallen volgt het Hof van Justitie het advies van de Advocaat-Generaal, aldus VluchtelingenWerk. Als dat gebeurt, mogen asielzoekers dus in het EU-land waar zij verblijven naar de rechter stappen om te voorkomen dat zij ten onrechte op grond van de Dublin-verordening worden overgedragen aan een andere lidstaat. Dat zou een belangrijke juridische ontwikkeling zijn, aldus VluchtelingenWerk. De organisatie kijkt uit naar de definitieve uitspraak van het Hof van Justitie die deze zomer wordt verwacht.

Rol VluchtelingenWerk

De Commissie Strategisch Procederen, die door VluchtelingenWerk is opgericht, ondersteunt de procedure van de Iraanse asielzoeker. VluchtelingenWerk uit al jarenlang haar kritiek op de Dublinafspraken. Het is namelijk niet realistisch de verantwoordelijkheid van asielaanvragen bij de Europese grenslanden te leggen, daar waar asielzoekers Europa als eerste binnenkomen. Daarnaast zorgen de afspraken voor een heen en weer gesleep van asielzoekers tussen lidstaten. Dat moet anders vindt VluchtelingenWerk. Indien het Hof het advies in deze zaak overneemt, wordt de positie van asielzoekers bij Dubinclaims in ieder geval versterkt.