Nieuws, 19 januari 2015

Nederland enige bij ambtsbericht betrokken land dat actief naar Libië blijft uitzetten

Afgelopen vrijdag werd uit een beleidsbrief duidelijk dat de staatssecretaris het terugkeerbeleid naar Libië niet zal wijzigen. Uit een onlangs gepubliceerde gezamenlijke landenrapportage van Nederland, België, Zweden en Noorwegen over Libië, blijkt dat de veiligheidssituatie daar vanaf mei 2014 verslechterde. Met meer dan 1500 verschillende strijdgroepen en twee parlementen is het land instabiel en is onvoorspelbaar waar en wanneer de strijd oplaait. Nederland is momenteel het enige bij het ambtsbericht betrokken land dat actief blijft uitzetten naar Libië.

Algehele veiligheidssituatie

Geen van de overige bij het ambtsbericht betrokken landen, zetten mensen uit naar Libië. Noorwegen heeft begin dit jaar aangekondigd uitzettingen naar Libië voorlopig op te schorten. België geeft al enige tijd bescherming aan Libiërs vanwege de algehele veiligheidssituatie. Zweden heeft met name enkele kuststeden aangewezen als gevaarlijk gebied. Ook landen die niet betrokken waren bij het opstellen van het ambtsbericht passen hun beleid aan. Zo biedt Finland bescherming aan Libiërs en ook Duitsland zet, voor zover bekend, niemand uit naar Libië.

Frappant

Frappant is dat de Nederlandse overheid als enige aangeeft dat de situatie in Libië weliswaar 'fluïde' is, maar dat dit niet betekent dat het te onveilig is om mensen naar het land terug te sturen. De enige wijziging in het beleid is het aanwijzen van risicogroepen. Dit betekent dat asielzoekers die tot een dergelijke groep behoren weliswaar eerder in aanmerking komen voor bescherming, maar zij moeten nog altijd een individueel risico aantonen. Als dat niet lukt worden zij alsnog teruggestuurd naar Libië.

Oproep aan overheid

VluchtelingenWerk Nederland stelde al direct na het verschijnen van het ambtsbericht dat terugkeer naar Libië op dit moment onverantwoord is. Wij vragen ons dan ook af waarom het Nederlandse beleid nu afwijkt van het beleid in landen als België, Zweden en Noorwegen. Te meer daar dit landen zijn die hun beleid baseren op dezelfde informatie als de staatssecretaris. We roepen de Nederlandse overheid daarom op het Nederlandse beleid in overeenstemming te brengen met dat van bovengenoemde landen en voorlopig geen Libiërs uit te zetten totdat sprake is van een stabiele en veilige situatie.

In 2013 vroegen 147 Libiërs asiel aan in Nederland en in 2014 (tot en met november) waren dat er 113.