Nieuws, 30 maart 2016

Nederland weigert meer kwetsbare vluchtelingen te hervestigen

Extra kwetsbare vluchtelingen die in buurlanden van Syrië verblijven, worden door de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR geselecteerd voor hervestiging. 480.000 Syrische vluchtelingen hebben volgens de UNHCR dringend hervestiging nodig.

UNHCR vroeg daarom vandaag de internationale gemeenschap om de komende drie jaar ten minste 10 procent van alle Syrische vluchtelingen bescherming te bieden door middel van hervestiging. Tijdens de conferentie in Genève werden vanmiddag de genodigde staten, waaronder Nederland, gevraagd om te laten weten hoeveel Syrische vluchtelingen zij zullen hervestigen. Nederland heeft, in tegenstelling tot veel andere landen, het quotum van 500 kwetsbare vluchtelingen per jaar niet verhoogd. Al sinds de jaren '80 houdt Nederland vast aan het hervestigen van slechts 500 vluchtelingen per jaar. Zelfs tijdens de huidige vluchtelingencrisis is dit quotum niet verhoogd. Ook zijn er, anders dan in andere landen, geen specifieke humanitaire programma's ontwikkeld waarmee vluchtelingen veilig Nederland zouden kunnen bereiken.

VluchtelingenWerk Nederland vindt het schandalig dat Nederland weigert om het huidige quotum van slechts 500 vluchtelingen te verhogen. "We kunnen niet verwachten dat landen als Jordanië, Libanon en Turkije alle Syrische vluchtelingen opvangen. De meest kwetsbare vluchtelingen moet een alternatief geboden worden. Helemaal nu Nederland voorzitter is van de EU en de VN vergadering over hervestiging, staat Nederland met deze afwachtende houding in z'n hemd", aldus Jasper Kuipers, adjunct-directeur van VluchtelingenWerk Nederland.