Nieuws, 19 september 2016

Niet mogen rijden in Den Haag bewijst noodzaak tramactie

In Amsterdam en Rotterdam rijden sinds maandagochtend twee trams met de boodschap 'Nederland is vol... met gastvrije mensen die vluchtelingen een warm hart toedragen”. Het was eigenlijk de bedoeling deze tram rond Prinsjesdag in Den Haag te laten rijden. De boodschap werd later als controversieel bestempeld. De Haagse vervoerder HTM vreesde bij het plaatsen van de boodschap voor de veiligheid van de trams en het personeel en trok daarop de goedkeuring in.
placeholder

“Het gevoel dat bij mij is blijven hangen, is dat je in Nederland niet zomaar kunt zeggen dat je vluchtelingen een warm hart toedraagt”, zegt adjunct-directeur Jasper Kuipers. “Natuurlijk is de boodschap 'Nederland is vol…' prikkelend bedoeld. Maar om aandacht te vragen voor een positieve boodschap, moet je creatief en prikkelend zijn.”

 

“In de afgelopen tijd is veel aandacht naar protesten en incidenten gegaan. Daardoor is het besef op de achtergrond geraakt dat nog altijd een groot deel van Nederland het een morele plicht vindt om vluchtelingen op te vangen. De boodschap op de tram is juist bedoeld om dit te laten zien: 4200 mensen hebben hun naam op een tram gezet en deze actie betaald. Het niet mogen laten rijden van de tram, bewijst juist de noodzaak van onze tramactie: je kunt niet meer zomaar een positief geluid over vluchtelingen laten horen. Mensen die vrijwilligerswerk gaan doen hebben minder nieuwswaarde dan mensen met vuurwerkbommen. Zo werkt dit nu eenmaal. Maar nu 4200 mensen zelf willen laten horen dat zij er ook nog zijn, wordt dit als controversieel bestempeld.”

 

VluchtelingenWerk weet zich gesterkt door het onderzoek van afgelopen juni van het Sociaal Cultureel Planbureau dat concludeert dat 63% van de Nederlanders het een morele plicht vindt om mensen die vluchten voor oorlog en vervolging toe te laten. Premier Rutte bevestigde dit beeld door in Zomergasten nog te noemen dat “de hele grote stille meerderheid in Nederland asielzoekers accepteert”.

 

“Dat HTM in haar keuzes de veiligheid van hun personeel en materieel betrekt is een legitiem argument”, zegt Kuipers. “Wij hebben dan ook begrip voor hun keuze. Waar we van zijn geschrokken, is de achterliggende redenering dat het uiten van een positief geluid over vluchtelingen schijnbaar niet zomaar kan. Dat vind ik verbijsterend en daar maak ik me best zorgen over.”