Nieuws, 28 maart 2019

Nieuw dieptepunt: EU schrapt reddingsacties op zee

Sinds de EU-Turkijedeal is Europa een compleet nieuwe weg ingeslagen. Alles lijkt er op gericht vluchtelingen buiten Europa te houden. Met als recent dieptepunt het besluit van afgelopen week om geen schepen van de Europese kustwacht te laten varen. Onze expert Daphnie Ploegstra reageert.
placeholder

Verdrinkingsdoden niet afgenomen

‘Het recente nieuws dat de EU geen mensen op zee meer oppikt, laat opnieuw zien dat de muren van Europa voortaan belangrijker worden gevonden dan het redden van mensenlevens. Eerst wordt het humanitaire organisaties op allerlei manieren onmogelijk gemaakt om reddingsoperaties uit te voeren op zee door havens te sluiten of vergunningen in te trekken. Vervolgens trekt de EU ook nog eens haar eigen schepen terug en laat het aan de Libische kustwacht over om mensen te redden en terug te sturen naar Libië, waar ze in onmenselijke omstandigheden in detentiecentra of op een slavenmarkt belanden. Je hoort in de media misschien wel minder over verdrinkingsdoden, maar er verdrinken nog steeds net zoveel mensen op de Middellandse Zee als voor de deal met Turkije werd gesloten. Zo stierven in 2018 meer dan 2.000 mensen bij een poging om de oversteek naar Europa te maken.’

Andere smokkelroutes

‘Smokkelroutes verplaatsen zich namelijk, zo is het aantal doden op de route via Spanje en Libië de afgelopen jaren toegenomen. Door het ontbreken van veilige en legale alternatieven blijven mensen die een veilige plek zoeken, hun toevlucht nemen tot andere routes om Europa te bereiken. Routes die vaak nog veel gevaarlijker zijn. Ook riskeren meer en meer vluchtelingen hun leven door de oversteek te maken via de landsgrens tussen Griekenland en Turkije, bij de Evros-rivier. Dit gebied valt niet onder de deal en is ontzettend gevaarlijk. Uit verschillende rapporten blijkt dat bovendien dat er zogeheten push-backs plaatsvinden: vrouwen en kinderen krijgen geen kans om asiel aan te vragen en worden met geweld teruggestuurd naar Turkije.’

Asielhervorming in het slop

‘De EU-Turkijedeal was drie jaar geleden bedoeld als een tijdelijke noodmaatregel vanwege de duizenden verdrinkingsdoden, er moest iets gebeuren. Sindsdien hebben Europese leiders maar weinig ambitie getoond: de Europese asielhervorming zit volledig in het slop, terwijl lidstaten Europese beschermingsnormen juist steeds meer aan hun laars lappen. Onder het mom van “de aanpak van illegale migratie” is de prioriteit van regeringen verschoven naar het inperken van rechten van asielzoekers, het inzetten op snelle terugkeer, het uitbreiden van detentiemogelijkheden en het weren van mensen aan de Europese buitengrenzen. In plaats daarvan zou juist ingezet moeten worden op het naleven van bestaande beschermingsnormen, meer solidariteit tussen lidstaten, meer harmonisatie van wetgeving en het waarborgen van de toegang tot bescherming in Europa.’

 

Wat doet VluchtelingenWerk?

Expert Daphnie Ploegstra: 'We doen constant onderzoek naar bescherming van vluchtelingen in Europa. Ook delen we onze kennis met vluchtelingen, vrijwilligers en partnerorganisaties in Griekenland. We melden onze bevindingen gevraagd en ongevraagd aan de Tweede kamer.'