Nieuws, 4 mei 2016

Nieuw voorstel Europese Commissie lost problemen Dublinverordening niet op

Vandaag presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor een wijziging van het zogenaamde 'Dublinsysteem'. Dit systeem bepaalt dat het land waar een asielzoeker de EU binnenkomt verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag. In het voorstel van de Europese commissie wordt een zogenaamd 'correctiemechanisme' ingebouwd: als de druk op een land te groot wordt, moeten andere lidstaten asielzoekers overnemen. Als zij weigeren kan een boete worden opgelegd. VluchtelingenWerk vindt het voorstel van de Europese Commissie een gemiste kans. Jasper Kuipers, adjunct-directeur van VluchtelingenWerk Nederland: "Het wordt tijd dat het Dublinsysteem echt wordt omgegooid en asielzoekers niet meer heen en weer worden gesleept tussen de lidstaten". VluchtelingenWerk Nederland wijst daarom op een alternatief model.

Falend verdeelsysteem

Het eerste land in Europa waar de asielzoeker aankomt of doorreist is nu verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag. Dit systeem blijkt al jaren onhoudbaar: landen aan de buitengrens zoals Griekenland en Italië kampen hierdoor met de grootste aantallen asielzoekers, veel meer dan zij op kunnen vangen. Uiteindelijk zijn asielzoekers de dupe: velen belanden op straat of zien zich gedwongen naar een ander land in Europa te reizen.

Alternatief systeem

Daarom is een eerlijke verdeling van asielzoekers over heel Europa hard nodig. Hiervoor moet het huidige systeem op de schop. Als alternatief bedacht VluchtelingenWerk het zogenaamde ‘CARA-model’. Asielaanvragen worden verdeeld over de hele EU op basis van bevolkingsdichtheid, het BNP en het werkloosheidspercentage van de lidstaten. Elk land draagt zo zijn steentje bij aan de opvang van vluchtelingen in Europa. Een belangrijk onderdeel van dit systeem is dat ook rekening wordt gehouden met de belangen van de asielzoeker. Hereniging met familieleden, kansen op de arbeidsmarkt en mogelijkheden om te integreren spelen ook een rol bij de verdeling.

Verantwoordelijkheid nemen

"Nu is het moment aangebroken voor de Europese lidstaten om daadkracht te tonen en de huidige Dublinverordening af te schaffen”, aldus Jasper Kuipers. “De lidstaten moeten hun verantwoordelijkheid nemen in de huidige vluchtelingencrisis in plaats van steeds problemen op elkaar af te schuiven.” Het voorstel van de Europese Commissie zal de komende maand door de lidstaten worden besproken.