Nieuws, 10 februari 2020

Nieuw voorstel: kansloze asielverzoeken sneller zelf afhandelen

In een brief aan de Tweede Kamer pleit VluchtelingenWerk Nederland ervoor asielverzoeken uit veilige landen voortaan sneller te behandelen. Door te stoppen met zogeheten ‘dublinclaims’ kan de duur van hun opvang in Nederland substantieel worden beperkt. Zo is Nederland minder aantrekkelijk voor kansloze asielverzoeken en kunnen asielzoekers die echt gevaar lopen sneller geholpen worden.

Nutteloze Dublinprocedure

Een kleine 20% van de asielverzoeken in Nederland wordt gedaan door asielzoekers uit een land dat op de ‘lijst veilige landen van herkomst’ staat. Het overgrote deel van deze asielverzoeken is bij voorbaat kansloos. Toch duurt de afwikkeling vaak vele maanden. Dat komt doordat Nederland vaak een beroep doet op het ‘Dublinverdrag’. Dat verdrag bepaalt dat asielverzoeken moeten worden afgehandeld in het het EU-land van aankomst. Slechts zo’n 20% van die pogingen levert daadwerkelijk een overdracht aan een ander land op. Terwijl het zelf beoordelen van deze asielverzoeken gemiddeld slechts 4 weken in beslag neemt.

’Veilig’ land van herkomst?

Die lange verblijfsduur in de opvang is voor sommige mensen reden om een kansloos asielverzoek in Nederland te doen. Vaak gaat het dan om asielzoekers uit zogenoemde ‘veilige herkomstlanden’. Dit gaat ten koste van vluchtelingen die een terecht beroep op onze bescherming doen. Maar ook uit ‘veilige landen’ komen soms vluchtelingen die gevaar lopen. Bijvoorbeeld kritische journalisten, politiek opposanten, of LHBT vluchtelingen. Door asielverzoeken uit veilige landen snel te beoordelen, wordt ook sneller duidelijk wie echt gevaar loopt en wie om andere redenen naar Nederland kwam.

Eindeloos wachten

De tijd die nu wordt gestoken in nutteloze Dublinprocedures kan beter worden besteed aan het beoordelen van kansrijke asielverzoeken. Door bezuinigingen op de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ontstond een enorme achterstand bij het beoordelen van deze verzoeken. Inmiddels wachten bijna 9.000 kansrijke asielzoekers op hun asielprocedure. De onzekerheid is voor hen gekmakend. VluchtelingenWerk vindt dat alles op alles moet worden gezet om hun procedure te versnellen en zoveel mogelijk capaciteit van de IND naar het wegwerken van deze achterstanden moet gaan.

  • Lees hier onze brief aan de Tweede Kamer
  • Doe mee met onze actie tegen de lange wachttijden