Nieuws, 14 april 2015

Nieuwe cijfers huisvesting vluchtelingen: iedereen verdient een eigen plek

De overheid heeft onlangs duidelijk gemaakt hoeveel vluchtelingen er dit jaar per gemeente gehuisvest moeten worden. Veel gemeenten hebben al wachtlijsten, waardoor vluchtelingen lang in een asielzoekerscentra moeten blijven. Het streven is dat iemand binnen drie maanden het AZC verlaat, maar die wachttijden lopen nu al op tot een half jaar op langer. De doorstroming van een AZC naar een woning stagneert, en het leven van deze mensen staat stil. VluchtelingenWerk Nederland roept minister Blok op de regie naar zich toe te trekken en ervoor te zorgen dat de woningnood in Nederland, die niet alleen vluchtelingen treft, wordt opgelost.

Onorthodoxe oplossingen

"Het is ontzettend belangrijk dat de wachtlijsten voor sociale huurwoningen worden weggewerkt zodat iedereen die wacht op een huis een eigen plek krijgt, ook de vluchtelingen", zegt Dorine Manson, directeur van VluchtelingenWerk. "Wij vinden het begrijpelijk als hiervoor onorthodoxe oplossingen worden bedacht, maar er moet nu wel iets gebeuren."

Leven in de pauzestand

Voor vluchtelingen betekent de woningnood dat zij lange tijd op het asielzoekerscentrum verblijven. Terwijl ze vaak staan te popelen om aan hun nieuwe leven te beginnen als zij eenmaal een verblijfsvergunning hebben gekregen. Hun leven komt op het asielzoekerscentrum in feite tot stilstand. Waar normaal gesproken het uitgangspunt is dat elke vluchteling na ongeveer 3 maanden het asielzoekerscentrum verlaat, krijgt VluchtelingenWerk steeds meer signalen van mensen die 6 maanden of zelfs een jaar moeten wachten voordat ze een eigen plek hebben.

Haast maken

Dorine Manson: "Wij merken dat de vluchtelingen niets liever willen dan hun leven weer oppakken en iets terug willen doen voor het land dat hen bescherming biedt. Een eigen plek met voldoende privacy is noodzakelijk om die nieuwe start te kunnen maken en aan de slag te gaan met het leren van de taal en het vinden van werk. Gemeenten en woningcorporaties moeten hiermee haast maken. De minister kan hierin het voortouw nemen."