Nieuws, 2 juli 2018

Nieuwe inburgeringsplannen: veelbelovend, maar succes nog niet gegarandeerd

VluchtelingenWerk Nederland reageert positief op de nieuwe inburgeringsplannen, maar wijst erop dat succes nog niet gegarandeerd is. In het nieuwe beleid zijn gemeenten verantwoordelijk voor het regelen van de inburgering omdat veel nieuwkomers hier de afgelopen jaren niet toe in staat bleken. “Het nieuwe inburgeringsbeleid laat nieuwkomers niet langer aan hun lot over. Het succes staat of valt nu bij de uitvoering door gemeenten. Daarom zijn goede afspraken tussen het Rijk en de gemeenten nodig”, zegt Jasper Kuipers, adjunct-directeur bij VluchtelingenWerk Nederland. Bovendien waarschuwt VluchtelingenWerk er voor dat nieuwkomers die de dupe werden van het huidige beleid niet uit het oog verloren mogen raken.

Succes staat of valt bij rol gemeenten

De noodzaak van goede afspraken met gemeenten bleek al eerder. Op dit moment zijn nieuwkomers nog zelf verantwoordelijk voor het regelen van hun inburgering. Dit blijkt voor een grote groep te veel gevraagd: zij stranden in ingewikkelde regelgeving, slechte informatievoorziening en worden onvoldoende gestimuleerd om de taal op een zo hoog mogelijk niveau te leren. Dat gemeenten hier nu verantwoordelijk voor worden, is geen garantie voor succes: tot 2013 was dit ook al het geval, en ook toen haalden duizenden inburgeraars het examen niet op tijd. Gemeenten kozen te vaak voor de goedkoopste in plaats van de beste optie.

Schade van het huidige beleid beperken

De nieuwe plannen moeten in 2020 in de praktijk worden ingevoerd. Maar er is nu al werk aan de winkel. Kuipers: “Duizenden nieuwkomers zijn de dupe van het huidige beleid en zitten nu thuis met een ontheffing of een inburgeringsschuld van duizenden euro’s. De overheid mag hen nu niet uit het oog verliezen.” Gemeenten hebben verschillende instrumenten om hen alsnog een kans op een succesvolle integratie te bieden. Door aanvullende taalcursussen en begeleiding naar (vrijwilligers-)werk kan de schade van het huidige beleid nog worden beperkt.

Aanzienlijke verbetering

Na een vroegtijdige intake moeten gemeenten volgens de plannen een inburgeringstraject op maat kiezen. Dat kan het volgen van een opleiding of een inburgeringscursus in combinatie met (vrijwilligers-)werk zijn. Voor de groep voor wie het gestelde taalniveau niet haalbaar is komen er praktijkgerichte trajecten die hen alsnog in staat stellen de taal op een zo hoog mogelijk niveau te leren. VluchtelingenWerk noemt deze individuele aanpak een aanzienlijke verbetering.