Nieuws, 25 januari 2016

Nieuwjaarsreceptie 2016: Introductie Manifest van VluchtelingenWerk

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van VluchtelingenWerk Nederland blikten alle sprekers terug op een turbulent jaar. Het jaar waarin één woord het dagelijkse nieuws domineerde: de ‘vluchtelingencrisis’. Met de presentatie van het Manifest van VluchtelingenWerk richten we ons weer op de toekomst. In 2016 staat de participatie van vluchtelingen centraal.
placeholder

Verdeeldheid over vluchtelingen

In haar nieuwjaarstoespraak maakt directeur Dorine Manson bezwaar tegen de term vluchtelingencrisis: 'Vluchtelingenvraagstuk is een beter woord. Er zijn het afgelopen jaar een miljoen vluchtelingen naar Europa gekomen op een bevolking van vijfhonderd miljoen mensen. De huidige situatie is oplosbaar.' Maar de weerstand tegen de komst van asielzoekerscentra was in het afgelopen jaar soms explosief en de gebeurtenissen in Keulen doen het draagvlak voor vluchtelingen geen goed. Manson: 'Daardoor wordt ons werk nog moeilijker. Toch moeten we doorzetten, anders lijden de goeden onder de kwaden en dat kan niet de bedoeling zijn.'

Vluchten doe je niet zomaar

Journalist en schrijfster Tahmina Akefi spreekt zich in de media regelmatig uit tegen de haatzaaierij die het vluchtelingendebat met zich meebrengt. Twintig jaar geleden vluchtte zij met haar ouders uit Afghanistan. 'Mensen zijn vaak geneigd te denken dat vluchten een pleziertje is en dat mensen die naar het Westen komen profiteurs zijn. Als profiteren het doel was, dan hadden mijn ouders niet gewacht tot er een oorlog uitbrak om het land te verlaten. Dat geldt nu ook voor Syriërs die zes jaar geleden geen reden hadden om te vluchten.'

Lofzang voor de vrijwilliger

Maar gelukkig was 2015 ook het jaar waarin Nederlanders massaal blijk gaven van medemenselijkheid. Scholen, kerken, bedrijven en particulieren sprongen in de bres voor vluchtelingen en ruim 12.000 vrijwilligers meldden zich aan bij VluchtelingenWerk. Voorzitter Jan van Zijl roemde de vrijwilligers en de vele nieuwe aanmeldingen. 'Gelukkig maar, want anders konden wij als VluchtelingenWerk onze opdracht niet eens aan. Wie anders is voor vluchtelingen het eerste luisterend oor, verstrekt de broodnodige informatie over het nieuwe land en maakt wegwijs in die nieuwe en ingewikkelde samenleving, dan de vrijwilliger en medewerker van VluchtelingenWerk.'

Heftige woorden

Op het podium wisten de vijf vrouwen van theatervoorstelling La Isla Bonita in glimmende turnpakjes op bizarre wijze gymnastiek en acrobatiek te koppelen aan vluchtelingen. Het is zowel indringend als absurdistisch om te zien hoe een van de theatermakers een hoelahoep laat rondtollen om haar nek en ondertussen haatdragend commentaar declameert over vluchtelingen. Reacties die het theatergezelschap het afgelopen jaar rechtstreeks van het internet afplukte. Het effect van haar heftige woorden galmt nog even na in de volle zaal vol experts en betrokkenen in het vluchtelingendebat.

Manifest van VluchtelingenWerk

Oud-minister van Justitie en hoogleraar Staatsrecht en Rechten van de mens Ernst Hirsch Ballin deelde met de aanwezigen zijn toekomstvisie op het vreemdelingenrecht. Hij vertelt geschrokken te zijn van de opgelopen vertraging in de huidige asielprocedure. 'Zorgvuldigheid vergt tijd, zeker, maar zinloos laten wachten is onzorgvuldig.' De oud-minister pleit om binnen het vreemdelingenrecht minder statisch te denken en meer in menselijke termen 'voor die vele vluchtelingen met wie iets moet worden opgebouwd.'

Insluiten en investeren

Zijn visie sluit naadloos aan bij het Manifest dat VluchtelingenWerk tijdens de nieuwjaarsreceptie presenteerde. We moeten insluiten en niet uitsluiten, investeren in plaats van afweren. Dat vraagt om grote inspanningen van vluchtelingen, burgers, overheden, bedrijven, media en maatschappelijke organisaties: iedereen moet aan de slag. In 2016 maken we samen het verschil.

  • Download het Manifest 'Samen maken we het verschil in 2016'
  • Bekijk de indrukwekkende film Verscheurd, van Bonita Witte, waarmee de nieuwsjaarsreceptie werd geopend (3 min)
  • Benieuwd naar de theatervoorstelling? Check de website. De voorstelling is 22 en 23 april te zien in Theater Frascati, Amsterdam. 
  • Bekijk het indrukwekkende verhaal van de Syrische Mohamad. Na maanden van onzekerheid is zijn gezin weer compleet.