Nieuws, 25 januari 2021

Noodklok om inkorten duur asielvergunning

Een nieuw wetsvoorstel om de geldigheid van de verblijfsvergunningen in te korten dreigt ondanks alle waarschuwingen toch te worden doorgevoerd. De Raad van State adviseerde onlangs al in stevige termen de plannen niet door te voeren. Dit vanwege de grote extra werklast en kosten voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het feit dat de Raad van State geen enkele toegevoegde waarde van het plan ziet. VluchtelingenWerk Nederland vreest dat het inkorten van de termijn de problemen bij de noodlijdende IND alleen maar groter zal maken en roept het demissionaire kabinet op het plan te schrappen.
placeholder

Extra onzekerheid

Het demissionaire kabinet wil dat de verblijfsvergunning van vluchtelingen straks na drie jaar opnieuw wordt beoordeeld in plaats van na de huidige vijf jaar. De IND moet dan twee keer in plaats van één keer een asielverzoek opnieuw beoordelen. Dit kost de IND veel meer werk, terwijl die dienst al jarenlang kampt met een groot personeelstekort en andere uitvoeringsproblemen. Ook voor rechtbanken en de advocatuur zal dit extra werk opleveren en tot gecompliceerde procedures leiden. Bovendien zullen vluchtelingen, voor wie de eerste jaren in Nederland toch al stressvol zijn, met nóg meer stress en onzekerheid te maken krijgen. Het inkorten van de termijn lijkt bovendien gebaseerd op een gebrek aan kennis uit de praktijk: ook nu kan een verblijfsvergunning al tussentijds beoordeeld worden. In de praktijk leidt dit nauwelijks tot intrekkingen omdat het gevaar in de meeste gevallen na vijf jaar nog niet geweken is.

Funest voor de integratie

De extra herbeoordeling van asielvergunningen betekent alleen maar meer stress en onzekerheid voor vluchtelingen en werkgevers. De onzekerheid over het verblijf van vluchtelingen verslechtert bovendien hun positie op de arbeidsmarkt omdat werkgevers zekerheid willen of hun werknemer in Nederland mag blijven. Ook uit onderzoek blijkt dat vluchtelingen met een onzekere verblijfsvergunning minder kans hebben op werk.

Vragen om problemen

VluchtelingenWerk voorziet bovendien grote problemen bij de IND die de extra check moet gaan uitvoeren. Door de al bestaande personeelstekorten en andere uitvoeringsproblemen is de dienst nu al niet in staat om zich aan de wettelijke termijnen te houden voor het beoordelen van asielverzoeken. Het invoeren van een extra beoordelingsmoment is daarom vragen om (nog meer) problemen, en ontzettend duur. VluchtelingenWerk vindt het onbegrijpelijk dat het erop lijkt dat het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer ondanks de grote risico’s en bezwaren dit voorstel nu toch nog willen doorzetten. Wij doen met klem een oproep aan staatssecretaris Broekers-Knol en kamerleden om dit wetsvoorstel op de plank te leggen en er nooit meer vanaf te halen.

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!
Teken nu de petitie