Nieuws, 28 juni 2019

Noodkreet Afghaanse tolken keer op keer genegeerd

Nederland legde meerdere noodkreten van Afghaanse tolken die door hun werk voor Nederlandse militairen in levensgevaar komen structureel naast zich neer. Dat beeld ontstaat uit een nieuw onderzoek van het Nederlands Dagblad onder tolken die tussen 2006 en 2010 voor de Nederlandse missie in Uruzgan hebben gewerkt. Zij zijn door hun werk doelwit van de Taliban en IS geworden. VluchtelingenWerk roept de Nederlandse overheid op om hen alsnog bescherming te bieden aan deze Afghaanse medewerkers en vindt dat zij, indien nodig, een vluchtelingenstatus moeten krijgen.
placeholder

In de steek gelaten

De Taliban en IS zien tolken en andere medewerkers die voor de buitenlandse troepen in Afghanistan werkten als spionnen en verraders. Zij worden vaak ernstig bedreigd en moeten onderduiken. Onlangs meldde het Nederlands Dagblad dat er al vier tolken zouden zijn vermoord. De Nederlandse overheid erkent een verantwoordelijkheid te hebben voor hun veiligheid en heeft een speciale werkwijze voor Afghaanse tolken die de Nederlandse ambassade om hulp vragen. Maar bevraagde tolken zeggen na lang wachten de boodschap te krijgen dat Nederland niets voor hen kan doen. Ze voelen zich in de steek gelaten.

Vluchtelingenstatus

VluchtelingenWerk vindt dat zij een vluchtelingenstatus moeten kunnen krijgen. Want tolken en andere medewerkers die zich met gevaar voor eigen leven hebben ingezet voor Nederlandse militairen verdienen onze bescherming als zij die nodig hebben. De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM) laat weten dat het inzetten van lokale tolken ‘consequenties heeft voor hun veiligheid op lange termijn’ en vindt ook dat zij een visum moeten kunnen krijgen waarmee ze naar Nederland kunnen reizen.

Onderzoek

Het is niet duidelijk hoeveel tolken in totaal een beroep op bescherming deden en hoe daarop is gehandeld. Ook is de vraag wat Nederland heeft gedaan om de mogelijkheid om asiel aan te vragen bij de tolken onder de aandacht te brengen. Het ministerie van Defensie onderzoekt hoe de Nederlandse ambassade om is gegaan met hulpvragen van de tolken. De bevindingen van dit onderzoek worden uiterlijk woensdag 3 juli gepresenteerd.