Nieuws, 1 april 2020

Noodkreet Griekse vluchtelingenkampen klinkt steeds luider

Inmiddels is bij vier mensen op het Griekse eiland Lesbos een besmetting met het coronavirus geconstateerd. Daarmee komt een catastrofe in de Griekse vluchtelingenkampen weer een stap dichterbij. Het is een kwestie van tijd voor het virus ook de kampen bereikt, waar een groot gebrek is aan medische zorg en hygiëne. Terwijl de urgentie toeneemt, klinkt ook de oproep om de vluchtelingen te evacueren en over Europa te verspreiden met de dag luider. Van Nederlandse gemeenten tot in heel Europa:
placeholder

Steun Nederland cruciaal

De vluchtelingen op de Griekse eilanden moeten zo snel mogelijk over worden gebracht naar veilige, humane en hygiënische opvang, met voldoende medische zorg. Maar dat kan Griekenland niet alleen. Het land is al jaren niet bij machte om menswaardige opvang op de eilanden te regelen. Ze hebben de steun nodig van andere EU-landen die bereid zijn mee te helpen met de evacuatie naar het vasteland, en een deel van de vluchtelingen zelf op willen vangen. Ook de steun van Nederland is daarin cruciaal.

Nieuwe oproep aan staatssecretaris

Vooralsnog geeft Nederland geen gehoor aan de nootkreten uit de kampen. Samen met 13 andere organisaties roepen we staatssecretaris Broekers-Knol deze week opnieuw op zo snel mogelijk in actie te komen. In een brief vragen we om steun te geven aan een onmiddellijke evacuatie van de eilanden, en om bij te dragen aan alle benodigde maatregelen die medici nodig hebben om een humanitaire ramp op de Griekse eilanden af te wenden.

Steeds meer gemeenten sluiten zich aan

Hoewel inmiddels dertien EU-lidstaten willen meewerken aan een verspreiding van vluchtelingen over Europa, wil het Nederlandse kabinet nog steeds niet meewerken. Maar een groeiende groep van inmiddels 30 Nederlandse gemeenten is bereid om samen 500 minderjarige kinderen van de eilanden op te vangen. Zij vertegenwoordigen gezamenlijk bijna 5 miljoen Nederlanders. Deze welwillende gemeenten geven daarmee het krachtige signaal af dat er voldoende draagvlak is om dit op te lossen. Voogdij-instelling Nidos laat weten klaar te staan om zich over de kinderen te ontfermen.

Noodklok klinkt in heel Europa

De roep om snel in te grijpen klinkt steeds luider in heel Europa. Zo noemde de Hoge commissaris voor de vluchtelingen Filippo Grandi de omstandigheden in de kampen kort vóór de coronacrisis al ‘shocking en shameful’. Het Europees Parlement dringt aan op snelle evacuatie en relocatie. In heel Europa luiden nu artsen de noodklok. De oproep #SOSMoria is in korte tijd door duizenden artsen gedeeld. En in verschillende statements en petities maakten Europese vluchtelingenorganisaties, Nederlandse hulporganisaties als ook het brede publiek hun grote zorgen kenbaar.

Onverbiddelijke houding

De onverbiddelijke houding van Nederland begint in Europa ook steeds meer op te vallen. Dertien andere landen willen inmiddels meewerken aan het opvang van vluchtelingen uit de Griekse kampen. Duitsland, Frankrijk, Kroatië, Finland, Portugal, Ierland, Luxemburg, Italië, België, Bulgarije, Noorwegen en Litouwen vormen nu een constructieve coalitie, waar Nederland vooralsnog geen deel van uit wil maken.

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!
Teken nu de petitie