Nieuws, 6 september 2017

Nu werk maken van relocatie

Het Europees Hof voor Justitie heeft vandaag bevestigd dat alle EU-lidstaten zich aan de relocatie-afspraken moeten houden. Dat is goed nieuws voor de vluchtelingen die in Griekenland en Italië wachten op een veilige plek in één van de lidstaten van de Europese Unie. Met deze uitspraak in de hand moeten de landen werk maken van de afspraken. Dat geldt ook voor Nederland dat zich niet aan de afgesproken aantallen houdt. Nederland heeft slechts 2357 vluchtelingen van het afgesproken aantal van 5947 opgenomen. VluchtelingenWerk Nederland vindt dit, nog minder dan de helft van het afgesproken totale aantal, zeer onvoldoende.

Uitspraak

De uitspraak van het Europese Hof volgt op een zaak die Hongarije en Slowakije aanspanden. Beide landen weigeren om de afspraken over relocatie uit te voeren. Het Hof heeft geoordeeld dat ook zij als gevolg van de afspraken vluchtelingen moeten opnemen. Asielzoekers zitten nu al veel te lang in Griekenland en Italië te wachten totdat zij naar een andere lidstaat worden overgebracht. De EU-lidstaten moeten nu de afspraken daadwerkelijk nakomen.

Relocatie

Eind september 2015 besloten alle lidstaten in de EU gezamenlijk dat binnen twee jaar in totaal 160.000 asielzoekers uit Griekenland en Italië herplaatst zouden worden naar de andere lidstaten. Griekenland en Italië kampten namelijk met hoge aantallen asielzoekers als gevolg van een toename van vluchtelingen uit onder meer Syrië en Eritrea. Twee jaar later is hier nog maar weinig van terecht gekomen. In totaal zijn er binnen de EU 27.695 asielzoekers gereloceerd (cijfers 4 september 2017).