Nieuws, 17 augustus 2015

Oeigoerse asielzoekers een jaar lang in de wacht

De komende 12 maanden worden er geen beslissingen genomen over asielaanvragen van Oeigoerse asielzoekers. Ook worden er een jaar lang geen Oeigoeren meer uitgezet naar China. Staatssecretaris Dijkhoff heeft dit besluit genomen omdat de Raad van State onlangs oordeelde dat de overheid asielaanvragen van Oeigoeren onterecht  afwees. In die 12 maanden wordt nader onderzoek gedaan naar de gevaren bij terugkeer voor deze groep, die in China als staatsvijand wordt gezien. VluchtelingenWerk Nederland is teleurgesteld: 'Het is natuurlijk goed dat deze mensen niet worden uitgezet. Maar waarom zet je ze een jaar lang in de wachtstand, terwijl zij duidelijk bescherming nodig hebben?”, aldus Jasper Kuipers, adjunct-directeur van VluchtelingenWerk. Al in 2013 luidde VluchtelingenWerk de noodklok over de bescherming van Oeigoeren en bracht samen met Amnesty hierover een rapport uit (zie onderaan dit bericht).

Staatsvijanden van China

De Chinese overheid ziet Oeigoerse asielzoekers als vijand van de staat. Het aanvragen van asiel wordt al gezien als landverraad, waar zware straffen als marteling en gevangenisstraffen in werkkampen op staan. Voor Oeigoerse vluchtelingen in Nederland is er dus geen weg terug.

Oproep aan staatssecretaris

Hoewel deze mensen nu in elk geval een jaar niet uitgezet worden, is dit gevaar nog niet geweken. Staatssecretaris Dijkhoff gebruikt deze 12 maanden om nader onderzoek te doen naar de positie van Oeigoeren in China. VluchtelingenWerk roept de staatssecretaris op om in dit nieuwe ambtsbericht alle informatie van mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch mee te nemen. De vluchtelingenorganisatie vindt ook dat in dit bericht moet worden meegenomen dat China omringende landen verzoekt om Oeigoeren uit te leveren, die vervolgens ernstige straffen te wachten staan.