Nieuws, 5 juli 2017

Onderhandelaars, laat vluchtelingen snel meedoen

Beste onderhandelaars, wij weten dat het onderwerp vluchtelingen een belangrijk thema voor u is tijdens de onderhandelingen om tot een nieuw kabinet te komen. En deze dagen spant het erom. Wij willen wonen in een land waarin we rekening houden met elkaar – en dus ook met vluchtelingen. Daarom nogmaals onze oproep om werk te maken van integratie en vluchtelingen vanaf dag 1 volwaardig mee te laten doen.

Onze brief aan de onderhandelaars

Vluchtelingen moeten in Nederland niet alleen kunnen rekenen op een veilige plek, maar ook snel kunnen integreren. Hierdoor kunnen zij een toekomst opbouwen en een bijdrage leveren aan de samenleving. VluchtelingenWerk Nederland vindt een grotere inzet op integratie noodzakelijk. Wij hebben een brief met belangrijke aanbevelingen naar de informateur gestuurd, waaronder:

  • Bied vluchtelingen voldoende begeleiding en mogelijkheden om snel aan het werk te gaan
  • Versnel de integratie
  • Maak inburgering echt mogelijk
  • Geef vluchtelingen op korte termijn zekerheid of zij mogen blijven

 

Lees hier de volledige brief aan de onderhandelaars voor een nieuw regeerakkoord.