Nieuws, 29 september 2016

Onderzoek EenVandaag: vluchtelingen ervaren veel problemen bij inburgering

Vandaag publiceerde EenVandaag een onderzoek over inburgering. Het vluchtelingen-opiniepanel van het televisieprogramma bevestigt zorgen die er ook bij VluchtelingenWerk Nederland al waren, en is kritisch over de kwaliteit van de inburgeringscursussen. Voor VluchtelingenWerk is dit eens te meer reden om bij Minister Asscher aan te dringen om vaart te zetten achter het onderzoeken van de problemen bij het inburgeringsbeleid.

Kwaliteit inburgeringscursussen

Veel vluchtelingen die de enquête van EenVandaag invulden zeggen behoefte te hebben aan meer lesuren. Ze zijn gefrustreerd over het lange wachten in de asielzoekerscentra, en willen nu zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren. De groep hoger opgeleiden lijkt oververtegenwoordigd te zijn in het opiniepanel van EenVandaag. VluchtelingenWerk herkent dit probleem bij een kleine groep hoger opgeleiden. Zij kunnen sneller leren dan het tempo van veel cursussen.

Regie bij de gemeenten?

In 2013 ging de ingrijpend gewijzigde Wet Inburgering in 2013 van kracht. Sindsdien ligt de verantwoordelijkheid voor het regelen van de inburgering niet meer bij de gemeenten, maar bij de inburgeringsplichtigen zelf. Omdat zij nog niet genoeg kennis hebben van de Nederlandse taal en samenleving, hebben zij veel moeite met het vinden van de juiste cursus. In de uitzending van EenVandaag zeggen de gemeenten Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Den Haag de regie over inburgering weer terug te willen. Hoewel VluchtelingenWerk er destijds geen voorstander van was om de verantwoordelijkheid bij de gemeenten weg te halen, vindt de vluchtelingenorganisatie niet dat dit snel moet worden teruggedraaid.  Daar zou weer een ingrijpende wetswijziging voor nodig zijn, terwijl de inburgering nu vooral gebaat is bij rust. Bovendien is er in het huidige beleid genoeg ruimte voor verbetering.

Snel onderzoek nodig

VluchtelingenWerk vindt wel dat eerst grondig onderzoek nodig is om de problemen in het bestaande beleid op de juiste manier aan te pakken. Sinds de vorige Wet Inburgering in 2007 is ingegaan, is niet onderzocht of de inburgering wel tot de gewenste resultaten leidt. Al sinds de wijziging in 2013 zijn er veel extra problemen als gevolg van het nieuwe beleid. Zo is veel informatie over inburgering niet in eigen taal beschikbaar, waardoor inburgeringsplichtigen hun weg naar een cursus niet zelf kunnen vinden. Ook zijn de slagingspercentages tot nu toe erg laag. Nu tienduizenden vluchtelingen moeten gaan inburgeren, kan een onderzoek naar de knelpunten niet snel genoeg komen.