Nieuws, 8 april 2015

Onderzoek IND bevestigt te strenge regels naturalisatie pardonners

Het niet kunnen aantonen van je identiteit en/of nationaliteit is in 61% van de gevallen de reden geweest  om het naturalisatieverzoek van mensen met een pardonvergunning af te wijzen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat vandaag werd gepresenteerd. VluchtelingenWerk roept staatssecretaris Dijkhoff op deze onmogelijke eis los te laten, zodat deze groep mensen ook daadwerkelijk de kans krijgt Nederlander te worden en hun toekomst in Nederland op te bouwen. “Zij hebben hier dagelijks hinder van, en voelen zich tweederangs burgers. Deze mensen ondervinden grote problemen bij het vinden van een baan. Deze situatie moet zo snel mogelijk worden opgelost”, zegt Dorine Manson, directeur van VluchtelingenWerk Nederland.

Onmogelijke eisen

27.000 Mensen hoorden in 2007 dat zij dankzij het generaal pardon in Nederland mochten blijven. Toen zij na vijf jaar aanspraak konden maken op het Nederlanderschap, bleken de regels ondertussen te zijn veranderd: ze moeten nu een geldig paspoort én een geboorteakte laten zien. Manson: “De overheid weet dat dit een onmogelijke eis is, omdat de pardonners dit destijds ook niet konden.” Zij zijn gevlucht en kunnen geen documenten meer krijgen uit het land van herkomst, of zijn bang om met de autoriteiten van het land van herkomst contact op te nemen. Uit het onderzoek blijkt dat er zelfs mensen in het land van herkomst gezocht hebben naar de juiste papieren, maar dat de IND toch niet accepteerde dat zij hun identiteit niet konden aantonen. VluchtelingenWerk Nederland roept staatssecretaris Dijkhoff op deze onmogelijke eis weer terug te draaien, zodat deze mensen eindelijk helemaal deel uit kunnen maken van onze samenleving.

Steeds grotere groep

Dit probleem speelt nu al bij duizenden pardonners. Omdat het bijna onmogelijk is om aan de aangescherpte vereisten te voldoen, deden slechts 9350 pardonners een aanvraag om te naturaliseren, terwijl zo'n 80% van de totale groep van 27.000 wíl naturaliseren. Manson: “Nog erger is dat dit generaties doorgaat. Als de ouders de juiste papieren niet hebben, dan hebben hun kinderen dat zeker niet. Zo valt een steeds grotere groep buiten de boot.” Ook mensen die nu dankzij het kinderpardon mogen blijven, zouden hier in de toekomst tegenaan lopen.

Moeite met vinden van baan

Doordat zij geen Nederlander kunnen worden, hebben veel pardonners moeite met het vinden van een baan. Terwijl zij hier al jaren wonen en vaak goed opgeleid zijn. Vooral hogeropgeleiden met een pardonvergunning lopen een grotere kans hier tegenaan te lopen. “We maken het deze mensen moeilijk om iets terug te doen voor de samenleving die zij dankbaar zijn. Zij voelen zich aan de ene kant Nederlander, maar aan de andere kant voelen zij zich er steeds niet helemaal bij horen. Nederland kan hun talenten ook goed gebruiken. Zij kunnen hun talent niet volledig ontplooien en daarmee lopen zij, maar ook Nederland, kansen mis”, zegt Manson.