Nieuws, 1 juli 2014

Onzekerheid rond kinderpardon duurt voort

Kinderen die met smart wachten of ze alsnog onder het kinderpardon zullen vallen of niet, zitten nog wat langer in onzekerheid. Vandaag stemde de Tweede Kamer over de verschillende moties die een oplossing dichter bij hadden kunnen brengen, maar helaas behaalden die geen meerderheid. Eén belangrijke motie is echter aangehouden vanwege een hoopgevende uitspraak van de rechtbank in Arnhem. Die stelt dat er geen onderscheid gemaakt mag worden tussen kinderen die in beeld waren bij de rijksoverheid en bij de gemeente.

Manifestatie eerlijk kinderpardon


VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children, Stichting INLIA, Stichting LOS en Kerk in Actie hebben op 5 mei de campagne Eerlijk Kinderpardon gelanceerd. Op woensdag 25 juni vond er een grote manifestatie plaats op het Plein in Den Haag die opriep om tot een Eerlijk Kinderpardon te komen. Cabaretiers Erik van Muiswinkel en Vincent Bijlo kwamen om hun steun te betuigen voor de naar schatting 600 kinderen die onterecht buiten het Kinderpardon vallen. Kinderen die dat treft, streden om de WK-Kinderpardonvoetbal Cup.

Ruim 35.000 handtekeningen


Kamerleden van de PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren namen de inmiddels ruim 35.000 handtekeningen en andere steunbetuigingen uit het land in ontvangst. De ondertekenaars willen dat álle kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland waren voor hun achttiende en toen een  verblijfsvergunning hebben aangevraagd, mogen blijven. Nu vallen zo’n 600 kinderen buiten de boot, bijvoorbeeld omdat ze niet altijd onder het vereiste Rijkstoezicht hebben gestaan of omdat hun ouders de ‘verkeerde’ verblijfsvergunning hebben aangevraagd toen ze naar Nederland kwamen.

Burgemeesters vragen om oplossing


Ook 312 burgemeesters riepen Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie op omeen oplossing te zoeken voor de kinderen die in hun gemeenten geworteld zijn geraakt.
Eind juni gaven ruim 100 gemeenten informatie aan Teeven over kinderen die volgens de burgemeesters onder het kinderpardon zouden moeten vallen. Die brieven zouden volgens de staatssecretaris concreet betrekking hebben op zo'n 70 kinderen en hun familie. Ook hebben sommige burgemeesters nog eens hun steun willen betuigen aan de asielkinderen in het algemeen. Teeven gaat de situaties deze zomer bekijken. Hij zal dan vooral kijken naar hoe schrijnend de situatie van de kinderen is. Waarschijnlijk komt  er eind van de zomer uitsluitsel over.

Oproep tot eerlijk kinderpardon


VluchtelingenWerk dringt er bij de staatssecretaris op aan om zijn eerdere afwijzingen van deze kinderen te herzien. Want de maatschappelijke verontwaardiging over de manier waarop het kinderpardon nu uitpakt wordt breed gedragen. VluchtelingenWerk blijft vechten voor een eerlijk kinderpardon voor alle kinderen die voor hun 13e jaar in Nederland waren en ondertussen hier in Nederland geworteld zijn.