Nieuws, 7 november 2018

Ook vluchtelingen de dupe van overlastgevende asielzoekers uit veilige landen

De omgeving in- en buiten asielzoekerscentra moet een veilige plek zijn voor mensen die zijn gevlucht en de mensen die daar werken. Die veiligheid staat onder druk door een groep mensen uit zogenoemde 'veilige landen' die de kansloze asielaanvragen doen om tijdelijk in Nederland te kunnen verblijven en daarbij overlast veroorzaken. De Telegraaf meldt vandaag nieuwe cijfers van overlast van met name deze groep. VluchtelingenWerk herkent de signalen en vindt ook dat er streng moet worden opgetreden tegen mensen die overlast veroorzaken. Na een snelle en zorgvuldige procedure moeten zij zo snel mogelijk kunnen worden uitgezet.

Ook vluchtelingen de dupe

VluchtelingenWerk vindt het belangrijk om duidelijk onderscheid te maken tussen overlastgevers uit veilige landen en mensen die daadwerkelijk een goede reden hebben om asiel aan te vragen. Omdat deze mensen in dezelfde asielzoekerscentra wonen zouden de problemen weleens ten onrechte toegeschreven kunnen worden aan vluchtelingen die gevaar lopen in hun land van herkomst. Zij ervaren de overlast zelf ook en mogen hier niet de dupe van worden. Bovendien kampt de IND met een groot personeelstekort, en moeten vluchtelingen langer wachten op hun procedure omdat de IND veel tijd kwijt is aan de snelle procedures van mensen uit veilige landen.

Effectief uitzetbeleid voor veilige landen

Wie zich misdraagt moet worden opgepakt en bestraft. Hier ligt in eerste instantie een taak voor het COA en de politie. VluchtelingenWerk heeft als ketenpartner nauw contact met het COA en deelt signalen van overlast met hen. Ook denken wij mee over mogelijke oplossingen voor dit probleem. Die liggen wat VluchtelingenWerk betreft voor een groot deel bij adequaat optreden van de politie en toepassing van het strafrecht. Ook is het maken van goede afspraken met landen van herkomst over een effectief uitzetbeleid nodig om dit probleem te verhelpen.

Snelle en zorgvuldige procedure

Een enkeling van de asielzoekers uit 'veilige landen' heeft wel een goede reden om asiel aan te vragen. Bijvoorbeeld vanwege hun politieke activiteiten, hun seksuele gerichtheid of omdat zij als kritisch journalist in de problemen zijn gekomen. Daarom is het van belang dat snel en zorgvuldig onderscheid wordt gemaakt tussen wie een serieuze asielaanvraag doet en wie om andere redenen naar Nederland is gekomen.