Nieuws, 18 februari 2019

Opgelucht: toegang tot medische zorg voor wachtende asielzoekers gelijkgetrokken

Asielzoekers die door de achterstanden bij de IND tot wel anderhalf jaar moeten wachten voordat zij met de asielprocedure kunnen beginnen, krijgen nu hetzelfde recht tot medische zorg als asielzoekers die al in de procedure zitten. VluchtelingenWerk vroeg al langer aandacht voor de medische problemen in opvanglocaties voor wachtende asielzoekers. We zijn opgelucht dat hier nu iets aan gedaan wordt.
placeholder

Asielzoekers die nog moeten starten met hun procedure, gaan niet direct naar een regulier asielzoekerscentrum (azc). Voordat ze een asielaanvraag doen, verblijven ze op speciale opvanglocaties (col’s of pre-pols, red.). Op deze ‘wacht-locaties’ hadden bewoners geen recht op zorg die medisch gezien uitgesteld kon worden totdat zij op een vaste plek verbleven. Normaal is dat niet erg, omdat mensen maar zo’n twee weken op deze locaties verblijven. Nu die periode door achterstanden bij de IND kan oplopen tot anderhalf jaar, zorgde de regel voor problemen.

Zorgwekkende signalen

VluchtelingenWerk is actief op alle opvanglocaties voor asielzoekers en vluchtelingen, dus ook op de pre-pols. Vanuit verschillende locaties kwamen zorgelijke signalen dat bewoners geen toegang kregen tot de medische zorg die zij nodig hadden. Die signalen varieerden van het niet kunnen vervangen van een kapotte bril tot noodzakelijke medische ingrepen door specialisten. De zorg om hun gezondheid kwam nog bovenop de frustratie en onzekerheid die het lange wachten met zich meebrengt.

Aandacht voor de situatie

Die signalen hebben we meerdere malen onder de aandacht gebracht van de politiek en het COA, de organisatie die verantwoordelijk is voor de opvanglocaties. Het COA deed op haar beurt een verzoek bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het ministerie heeft nu ingestemd met het gelijktrekken van de zorg voor asielzoekers in alle opvanglocaties.

Zorg gelijkgetrokken

Vanwege de lange wachttijden stelden sommige GZA-artsen (GezondsheidZorgAsielzoekers) bepaalde zorg al niet meer uit. We zijn opgelucht dat dit nu geen uitzondering meer hoeft te zijn, maar dat de toegang tot medische zorg op de wacht-locaties nu hetzelfde is als op een gewoon azc.

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!
Teken nu de petitie