Nieuws, 29 januari 2019

'Opluchting voor kinderen, bittere pil voor vluchtelingen in oorlogsgebied'

Reactie van VluchtelingenWerk Nederland op het kinderpardon akkoord
placeholder

Opluchting voor kinderen

"VluchtelingenWerk is opgelucht voor de kinderen die al zo lang in onzekerheid zitten en waarvoor nu alsnog een oplossing lijkt te komen. Dit is een prachtig akkoord voor de kinderen die Nederland al in haar hart heeft gesloten. We gaan er vanuit dat de IND de herbeoordeling in het kader van dit kinderpardon ruimhartig uitvoert. Daarnaast zijn we blij dat er meer geld naar de IND gaat: de wachttijden voor de asielprocedure die oplopen tot 1 jaar en 4 maanden blijft een grote zorg.

Bittere pil

Tegenover het mooie nieuws voor de groep kinderen staat dat dit een bittere pil is voor vluchtelingen die hervestigd zouden worden: er worden jaarlijks 250 vluchtelingen minder uit oorlogsgebieden hervestigd. We vrezen dat de verandering van de discretionaire bevoegdheid toekomstige schrijnende gevallen niet gaat voorkomen, en dat de barmhartigheid die de discretionaire bevoegdheid nu in het asielsysteem brengt, verdwijnt. Want hoe denkt de overheid meer menselijke ellende te voorkomen door schrijnende zaken eerder in de procedure te behandelen? Schrijnende situaties ontstaan juist vaak pas na de procedure."