Nieuws, 24 november 2015

Oproep aan Dijkhoff, Koenders en Ploumen: bied vluchtelingen veilige en legale routes

Twaalf mensenrechtenorganisaties doen gezamenlijk een oproep aan staatssecretaris Dijkhoff en ministers Koenders en Ploumen om zich serieus in te zetten om vluchtelingen veilige, legale routes naar europa te bieden. Deze routes worden tot nu toe nauwelijks door de Europese lidstaten ingezet om (kwetsbare vluchtelingen) een veilige haven aan te bieden.

Het bieden van veilige, legale routes voor vluchtelingen naar Europa is essentieel om het vluchtelingenvraagstuk op te lossen

Europa ziet zich geconfronteerd met grote aantallen vluchtelingen, meer dan het in lange tijd heeft gezien. Deze vluchtelingen kunnen in toenemende mate alleen nog bescherming zoeken via levensgevaarlijke routes. Daarbij moeten ze illegaal de grens oversteken, waarvoor ze gebruik moeten maken van mensensmokkelaars. De komst van vluchtelingen gaat gepaard met een chaotische situatie aan de Europese buitengrenzen, veiligheidszorgen en onzekerheid.

Als reactie hierop trekken Europese landen nog meer (juridische, technologische en fysieke) barrières op tegen hun komst en trachten zij overeenkomsten te sluiten met herkomst- en doorreislanden om de tocht naar Europa nog verder onmogelijk te maken. Het is een vicieuze cirkel die irreguliere migratie via gevaarlijke routes weer verder aanmoedigt, met grote humanitaire consequenties. In de onrust waarin Europa zich bevindt, lijken staten soms te vergeten dat vluchtelingen recht hebben op bescherming en dat dit alleen gegarandeerd kan worden als iedere staat bereid is zijn steentje bij te dragen, in plaats van verantwoordelijkheid af te schuiven.

De ondertekenende organisaties, waaronder VluchtelingenWerk Nederland, roepen het kabinet op om deze vicieuze cirkel te doorbreken en zich serieus in te zetten om vluchtelingen veilige, legale routes naar Europa te bieden. Dit wordt tot op heden nauwelijks gedaan. Veilige en legale routes zijn een belangrijk deel van de oplossing voor de bovengenoemde problemen. Het kabinet kan zich niet langer veroorloven deze te negeren. Het is dan ook de hoogste tijd dat veilige, legale routes speerpunt worden van het Nederlandse én Europese vluchtelingenbeleid. Dit moet gebeuren door:

  • In Nederland zelf de mogelijkheden voor veilige en legale overkomst uit te breiden;
  • In Europa te pleiten voor het prioriteren van veilige en legale routes voor vluchtelingen op de EU-migratieagenda, en voor de deelname van alle lidstaten aan initiatieven op dit gebied;
  • Internationaal het voortouw te nemen en ervoor te zorgen dat ook buiten Europa meer gedaan wordt aan het bieden van veilige, legale routes en de internationale samenwerking op dit gebied te verstevigen.
 

Lees de hele brief hier

 

Ondertekenaars zijn naast VluchtelingenWerk Nederland:
Amnesty
PAX
Oxfam Novib
Justice and Peace
Artsen zonder Grenzen
Dokters van de Wereld
Human Rights Watch
UAF
Partos
KerkinActie