Nieuws, 16 juni 2014

Oproep aan vluchtelingen voor deelname onderzoek IntegratieBarometer

VluchtelingenWerk doet regelmatig onderzoek naar de positie van vluchtelingen in Nederland. Dit resulteert in een jaarlijkse Integratiebarometer, waarmee VluchtelingenWerk de overheid en de politiek informeert om aandacht te vragen voor de positie van vluchtelingen in Nederland. Wij zijn nog op zoek naar vluchtelingen die mee willen doen met dit onderzoek.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Regioplan Beleidsonderzoek. Naast het verzamelen van cijfers, is het heel belangrijk om ook direct met vluchtelingen te spreken. Daarom worden er groepsgesprekken georganiseerd met meerdere vluchtelingen tegelijk. Tijdens deze groepsgesprekken wordt er gesproken over hoe zij hun plek hebben gevonden en hoe ze het vinden om in Nederland te leven. De thema's inburgering, werk, familie en naturalisatie komen ook aan bod.

Plaats: Amsterdam, kantoor Regioplan (vlakbij Centraal Station)
Datum: eerste of tweede week van juli (het gesprek duurt maximaal 2 uur).
Uw reiskosten worden vergoed.

De groepsgesprekken worden geleid door onderzoekers van Regioplan. Dit is een onafhankelijk onderzoeksbureau. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt. Namen van deelnemers worden niet in het verslag geschreven. Alles wat u in het groepsgesprek zegt blijft dus anoniem.

Bent u als vluchteling naar Nederland gekomen, hebt u in de periode 1998-2007 een verblijfsstatus gekregen en wilt u mee doen aan een groepsgesprek? Dan kunt u zich aanmelden bij bertine.witkamp@regioplan.nl. Graag voor opgeven voor maandag 23 juni .