Nieuws, 20 juni 2021

Oproep op Wereldvluchtelingendag: verdeel 5.000 vluchtelingen uit Griekenland over een coalitie van welwillende EU landen

Nog nooit waren er zoveel mensen op de vlucht als tijdens de coronapandemie: 82 miljoen vluchtelingen. Al negen jaar op rij groeit het aantal mensen dat op de vlucht slaat vanwege oorlog, geweld, vervolging en mensenrechtenschendingen. Vandaag op Wereldvluchtelingendag roepen ruim 30 Europese vluchtelingen- en mensenrechtenorganisaties, waaronder VluchtelingenWerk, Europese lidstaten op om nú te starten met de relocatie van vluchtelingen in Europa. Het kan niet zo zijn dat Europa blijft toekijken hoe vluchtelingen in overvolle kampen worden gestopt, zonder goede voorzieningen en in een totaal uitzichtloze situatie verkeren.
placeholder

Wereldwijd zijn er 82 miljoen mensen op de vlucht. Het overgrote gedeelte van hen wordt opgevangen in de regio, door buurlanden. Een kleiner gedeelte reist door naar Europa via Griekenland of Italië. Al een lange tijd zijn Europese landen met elkaar in onderhandeling over migratie en asiel.

Na de brand in kamp Moria (september 2020) lanceerde de Europese Commissie voorstellen voor een nieuw EU Migratie- en Asiel Pact met de woorden ‘No More Morias’. Maar er zijn veel meningsverschillen ende onderhandelingen tussen de landen gaan heel moeizaam.  Ondertussen gaan de ernstige mensenrechtenschendingen langs de grenzen van Europa gewoon door. Vluchtelingen worden op bootjes teruggeduwd naar Turkije, en de mensen die wél de overkant bereiken komen in een vluchtelingenkamp als Moria terecht. De situatie is al jaren zeer zorgelijk en toch steken weinig EU-landen een helpende hand uit naar Griekenland.

Oproep tot relocatie

De brief van de organisaties is gericht aan de minister president van Portugal. Portugal heeft het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. De organisaties vragen hem om tijdens de Europese Raad van 24 en 25 juni een coalitie van welwillende landen bij elkaar te brengen die met elkaar afspreken om 5.000 kwetsbare vluchtelingen en asielzoekers uit Griekenland over te brengen naar veilige opvang in Europese lidstaten. De brief sturen wij ook naar Eurocommissaris Ylva Johannsson die over migratie gaat en nationale regeringsleiders in Europa.

De basis van het Europees asielrecht is dat EU lidstaten solidair zijn met elkaar en verantwoordelijkheid verdelen. Ze kunnen dit nú in de praktijk brengen door Griekenland te ontlasten. Ook moet er nu echt een humaan én functionerend Europees asiel- en migratiebeleid komen. Lees hier de volledige brief.

Zet je in voor vluchtelingen

Vind jij ook dat er nu echt een humaan én functionerend Europees asiel- en migratiebeleid komen?
Bekijk wat jij kunt doen