Nieuws, 28 oktober 2015

Opvang vluchtelingen gezamenlijke verantwoordelijkheid Europa

Afgelopen zondag hebben Europese leiders in Brussel tijdens een top over de vluchtelingencrisis afgesproken dat er opvangplekken voor 100.000 vluchtelingen komen langs de Balkanroute naar West-Europa. VluchtelingenWerk hoopt dat hiermee een einde komt aan de schrijnende omstandigheden waarin vluchtelingen in verschillende landen worden opgevangen. Het is echter een noodoplossing. Europa moet met een oplossing komen voor een eerlijke verdeling van vluchtelingen.

Geen optie

Een groot aantal vluchtelingen wil via Macedonië, Servië, Kroatië, Slovenië en Oostenrijk uiteindelijk West-Europa bereiken. Deze landen dreigden afgelopen week hun grenzen te sluiten, omdat ze de aantallen niet aan konden. Hierdoor strandden tienduizenden vluchtelingen aan de grens, zonder onderdak, voedsel of sanitair. Dorine Manson, directeur van VluchtelingenWerk: “De EU moet echt met oplossingen komen voor deze schrijnende situatie. De grenzen sluiten is geen optie.”

Solidariteit

Onlangs riepen negentig vluchtelingenorganisaties, waaronder VluchtelingenWerk Nederland, de EU-lidstaten op om solidariteit en verantwoordelijkheid te tonen in deze vluchtelingencrisis en het probleem niet weg te schuiven. Nu de winter nadert, moeten Europese landen zorgen voor adequate opvang van mensen die bescherming zoeken en hen op een waardige manier en met respect behandelen. De huidige focus op grenscontroles en het zoveel mogelijk buiten houden van mensen die oorlog en vervolging ontvluchten, verergert de situatie voor deze mensen alleen maar.

Meer legale toegang

Op 9 november komen de EU ministers van immigratie en asiel opnieuw bij elkaar om over de vluchtelingencrisis te praten. VluchtelingenWerk pleit ervoor om in EU-verband te komen tot een forse versterking van de beschermingscapaciteit in de regio, meer legale toegang tot bescherming in de EU en een eerlijke verdeling van verantwoordelijkheid van de behandeling van asielaanvragen.