Nieuws, 24 september 2014

Opvang vluchtelingen in IJsselhallen in Zwolle

Het toegenomen aantal asielzoekers maakt dat het COA steeds vindingrijker moet zijn in het vinden van opvanglocaties. Vanmiddag is duidelijk geworden dat het COA nu ook de IJsselhallen in Zwolle als noodopvang in gaat richten. VluchtelingenWerk Nederland waardeert dat het COA blijft zoeken naar mogelijkheden, en dat gemeente Zwolle haar verantwoordelijkheid heeft genomen door op zo'n korte termijn opvang te bieden. Voor VluchtelingenWerk is het borgen van veiligheid en privacy een onvoorwaardelijke eis bij opvang.

Veiligheid en privacy

"We begrijpen dat nood wetten breekt, maar veiligheid en privacy in de opvang mogen nooit in het gedrang komen", reageert Jaspers Kuipers, adjunct directeur van VluchtelingenWerk Nederland. "Als het niet anders kan, vragen we de staatssecretaris en het COA daarom creatief te zijn bij de invulling van de opvang in evenementenhallen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van caravans of kleine tenten in de hal, zodat mensen toch hun eigen ruimte en enige privacy hebben."

Kwetsbaarheidscheck

VluchtelingenWerk stelt het COA voor een kwetsbaarheidscheck te doen voordat asielzoekers in de ruimte worden gehuisvest, zodat kwetsbare groepen als vrouwen, kinderen en mensen met psychische problemen niet in dergelijk grote ruimten worden geplaatst.

Asielzoekers laten meedenken

Daarnaast raadt de organisatie aan om asielzoekers bij deze bijzondere vorm van opvang een actieve rol te geven. Bijvoorbeeld in het meedenken over de veiligheid, het organiseren van de logistiek of het organiseren van activiteiten. Kuipers: "Uit ervaring is gebleken dat veel asielzoekers ondernemend zijn en graag  bijdragen om hun opvang zo goed mogelijk te regelen. Bovendien zijn de activiteiten een welkome tijdsinvulling."

Langetermijnvisie

De opvang in evenementenhallen is een tijdelijke maatregel. Met de huidige situatie in de wereld lijkt het niet waarschijnlijk dat het aantal mensen dat moet vluchten op korte termijn zal afnemen. Hoe lang de tijdelijke opvang in de hallen dan ook zal zijn, is onduidelijk. VluchtelingenWerk ziet daarom uit naar de opvangvisie van het COA voor de langere termijn.