Nieuws, 20 juni 2022

Opvangtekort in Ter Apel

Het ging de afgelopen weken meerdere keren mis in Ter Apel, waar COA op in juni zelfs een avond de deuren sloot omdat er geen opvangplekken meer beschikbaar waren. Mensen klommen over hekken en kregen urenlang niets te eten en te drinken.
placeholder

Eten uitdelen in Ter Apel

Bestuursvoorzitter Frank Candel van VluchtelingenWerk reisde op dat moment naar Ter Apel om te kijken wat de situatie was en of VluchtelingenWerk daar iets in kon betekenen. Toen hij aankwam zag hij dat er te weinig mensen waren om snel te helpen en hielp hij mee eten uit te delen aan vluchtelingen. Ook hielp hij mee mensen naar bussen te begeleiden die naar twee locaties zijn gebracht.

VluchtelingenWerk dringt er al langere tijd bij de staatsecretaris op aan om meer plekken te vinden voor de eerste opvang en ermee doorgaan dit onder de aandacht te brengen. 'Er is nog heel veel te doen in dit land en wij blijven ons inzetten voor deze kwetsbare mensen', aldus Frank Candel.

Wat is de oplossing voor deze opvangcrisis?

Wat doet VluchtelingenWerk in Ter Apel?

In Ter Apel is VluchtelingenWerk werkzaam in het AC (Aanmeldcentrum), COL (Centrale Ontvangst Locatie),  POL (Procesopvang Locatie) en VBL (Vrijheidsbeperkende Locatie). We zijn daar onder meer aan het werk op de volgende vlakken:

  • VluchtelingenWerk geeft dagelijks voorlichting aan de asielzoekers over de (asiel)procedures, rechtsbijstand en stand van zaken in de asielprocedure.
  • Verder is VluchtelingenWerk vraagbaak voor alle bewoners m.b.t. de meest uiteenlopende zaken die met de asielprocedure te maken hebben.

  • Daarnaast geeft VluchtelingenWerk voorlichting aan nareizigers: mensen die i.v.m. gezinshereniging naar Nederland komen.

  • VluchtelingenWerk kan in de POL het individuele vluchtverhaal met de asielzoeker doornemen (VluchtVerhaalAnalyse), en biedt hulp bij het opvragen van documenten die vluchtverhaal en identiteit ondersteunen

Meer over ons werk voor asielzoekers in Ter Apel

Help mee en doe nu een gift

Met jouw bijdrage kunnen wij de Nederlandse en Europese politiek blijven aansporen tot een humaner vluchtelingenbeleid. Jouw steun is onmisbaar voor vluchtelingen die gedwongen zijn alles achter zich te laten op zoek naar veiligheid. Hartelijk bedankt!
Doneer nu