Nieuws, 5 oktober 2021

Overhandiging petitie: 'Bied Afghanen bescherming'

De petitie 'Bied Afghanen bescherming' ging eind augustus van start met als doel: een beter beschermingsbeleid voor Afghanen. Uiteindelijk is onze petitie in totaal 40.528 ondertekend. Op dinsdag 5 oktober is deze petitie uit handen van politiek medewerker Michiel Kruyt van VluchtelingenWerk en de Afghaanse Parwana Rezai overhandigd aan de Tweede Kamerleden van de partijen Bij1, SP, Volt, GroenLinks, PvdA, D66 en CU. Dank aan iedereen die onze petitie heeft ondertekend!
placeholder

Afschuw uitgesproken

De Afghaanse Parwana hield bij de overhandiging een emotioneel betoog over haar eigen familie die is ondergedoken uit angst voor de Taliban. Ook sprak ze haar afschuw uit over eerdere uitspraken van  staatssecretaris Broekers-Knol die, in navolging van de Taliban, sprak van een 'braindrain' voor het land wanneer veel hoogopgeleide Afghanen zouden vluchten.  Dit terwijl juist veel Afghanen moeten vluchten voor de Taliban omdat hun leven rechtstreeks gevaar loopt.

Evacueer onze Afghaanse medewerkers

Afghanen lopen groot gevaar slachtoffer te worden van de gruweldaden van de Taliban. Er zijn al signalen van extreem geweld tegen Afghanen die voor het Westen hebben gewerkt. Er is geen tijd te verliezen. Wij vinden dat Nederland haar belofte moet waarmaken en alles op alles moet zetten om Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt in veiligheid te brengen. Bijvoorbeeld door hen te evacueren via een buurland, zoals Pakistan of Iran. Ook nu evacuatie nauwelijks meer mogelijk is, blijft VluchtelingenWerk zich inzetten voor de bescherming van deze achtergebleven Afghanen. Zij mogen niet vergeten worden door de Nederlandse overheid.

Nieuw asielbeleid voor Afghanen in Nederland

Maar ook in Nederland moeten Afghanen beter beschermd worden. Op dit moment ligt de asielprocedure voor Afghanen in Nederland stil in afwachting van nieuw beleid. Ondanks dat het duidelijk is dat Afghanen niet teruggestuurd kunnen worden naar het wrede Taliban-regime, wordt op hun asielverzoeken voorlopig niet beslist. Het ambtsbericht waarin de veiligheidssituatie van Afghanistan wordt beoordeeld, werd ondanks de nijpende situatie uitgesteld naar begin 2022. Tot die tijd ligt de asielprocedure voor Afghanen stil en verkeren zij in Nederland in grote onzekerheid. Wij vinden dat Nederland haast moet maken met het bepalen van nieuw asielbeleid voor Afghanen. Zij hebben recht op bescherming zodat zij een nieuw bestaan kunnen opbouwen in Nederland.

Ondersteun opvang in omringende landen

Daarnaast vinden wij dat de vluchtelingenopvang in buurlanden als Pakistan en Iran, die 85% van de Afghaanse vluchtelingen opvangen, zo goed mogelijk moet worden ondersteund. Ook binnen Europa moeten er goede afspraken worden gemaakt om gevluchte Afghanen humaan op te vangen. Vluchtelingen zitten nu langdurig vast in onmenselijke Griekse opvangkampen. Daar mag Europa mag niet langer van wegkijken.

Hartverwarmende steun op allerlei manieren

In totaal hebben 40.528 mensen de petitie ondertekend. Ook ontving VluchtelingenWerk honderden aanmeldingen van mensen die zich als vrijwilliger willen inzetten voor Afghaanse vluchtelingen. Een kaartenactie van scholen leverde in twee weken tijd bijna 5.000 handgeschreven kaartjes van Nederlandse scholieren voor Afghaanse vluchtelingen in de noodopvang op. Daarnaast bezochten vele Nederlanders demonstraties en/of doneerden geld. Het draagvlak voor Afghaanse vluchtelingen is groot in onze samenleving en dat is hartverwarmend.

Bekijk ons volledige dossier over de situatie in Afghanistan

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!
Teken nu de petitie