Nieuws, 23 mei 2019

Overleg over nieuw inburgeringsbeleid mislukt

Een zorgwekkende ontwikkeling: het overleg tussen gemeenten en minister Koolmees over het nieuwe inburgeringsbeleid is vastgelopen. Een belangrijk knelpunt is de eis van gemeenten om de financiële gevolgen van het nieuwe beleid te laten onderzoeken. Het is voor vluchtelingen heel belangrijk dat ze zo snel mogelijk mee kunnen doen in onze samenleving. Maar het huidige beleid werkt hen vaak juist tegen. Er is dus geen tijd te verliezen.
placeholder

Niet langer wachten

We kunnen niet langer wachten op het nieuwe beleid. Inburgering is essentieel voor de integratie van vluchtelingen. Zonder het leren van de Nederlandse taal - een belangrijk onderdeel van inburgering - komen vluchtelingen geen stap verder. En dat doen ze in een inburgeringscursus. Het huidige beleid pakte rampzalig uit. De overheid stuurt vluchtelingen en andere nieuwkomers met een kluitje het riet in: ze moeten zelf een cursus zoeken en hun eigen inburgering regelen. Veel vluchtelingen liepen daarin vast, en kwamen diep in de problemen door de inburgeringsboete en andere sancties.

Fouten uit het verleden niet herhalen

Dit moet dus anders. Minister Koolmees wil daarom de verantwoordelijkheid voor de inburgering bij de gemeenten leggen. Een goed plan waar we lang op hebben gewacht. Maar dan moeten gemeenten wel in staat worden gesteld het goed te doen. Het baart ons zorgen dat het overleg daar nu op vast lijkt te zijn gelopen. De prijs van wéér een integratiefiasco is te hoog om nu te beknibbelen op de middelen die gemeenten nodig hebben om het goed te regelen. Gemeenten willen terecht eerst onderzoeken wat zij nodig hebben om dit te kunnen doen. Dat het huidige beleid zo heeft gefaald komt mede doordat van tevoren niet goed is onderzocht hoe het in de praktijk uit zou gaan pakken. Deze fout mag niet worden herhaald.

Grote verschillen tussen gemeenten voorkomen

Zonder duidelijke afspraken tussen de Rijksoverheid en gemeenten dreigt de kans op een succesvolle integratie voor vluchtelingen af te gaan hangen van de gemeente waar ze gaan wonen. Daarom zijn heldere regels nodig waar alle gemeenten zich aan zullen moeten houden. Een goede en snelle integratie is goed vluchtelingen en de hele samenleving. De plannen waar nu over gesproken wordt kunnen echt het verschil gaan maken. Dit is te belangrijk om nog langer mee te wachten.