Nieuws, 9 mei 2023

Petitie voor menselijk vluchtelingenbeleid van start

Geweld aan de grens, pushbacks en ondermaatse opvangcentra: het Europees asielbeleid faalt. Voor het eerst slaat VluchtelingenWerk samen met elf Europese landen de handen ineen voor een nieuw en solidair Europees asielstelsel. Samen lanceren wij de petitie 'Give solidarity a chance'. De petitie roept Europese politici op om het falende asielsysteem te vervangen door een eerlijk en humaan asielsysteem dat wél werkt.
placeholder

Falend Dublin-systeem

In het huidige Europese asielstelsel is het eerste land van aankomst verantwoordelijk voor de opvang en asielprocedure van de vluchteling. Dit is het zogenaamde 'Dublin-systeem'. Landen als Griekenland en Italië vangen onevenredig veel vluchtelingen op, terwijl andere EU-lidstaten weinig solidariteit tonen en dringende verzoeken om hulp en herverdeling negeren. Grenslanden kunnen niet alle verantwoordelijkheid dragen en voeren op dit moment schokkend afschrikbeleid en illegale ‘pushbacks’ aan de grenzen uit. Vluchtelingen worden in hun zoektocht naar veiligheid gedwongen gevaarlijke routes naar andere landen in de EU te nemen. Andere lidstaten voeren een 'race to the bottom' en proberen zo onaantrekkelijk mogelijk te zijn voor vluchtelingen. Het Dublinverdrag - het Europese asielsysteem - is failliet: het leidt tot mensenrechtenschendingen en chaos, waardoor veel vluchtelingen kwetsbaar en onbeschermd achterblijven in Europa.

Give solidarity a chance: teken de petitie!

Geweld aan de grens, pushbacks en ondermaatse opvangcentra: vluchtelingen stuiten in Europa op een onmenselijke behandeling. Waar zijn vluchtelingen nog welkom? Wees solidair met mensen in nood. Laat je stem horen voor een menselijk vluchtelingenbeleid!
Teken de petitie

Een solidair asielsysteem

Samen met vluchtelingenorganisaties uit elf Europese landen, pleiten wij voor een asielsysteem gebaseerd op solidariteit. De EU-landen dragen dan samen de verantwoordelijkheid voor de opvang en bescherming van vluchtelingen, zorgen voor een eerlijkere verdeling van vluchtelingen en voor humane leefomstandigheden. Vluchtelingen die aankomen in de EU worden eerlijk verdeeld over EU-lidstaten. Migratie wordt hierdoor beter gereguleerd en landen kunnen op basis van afspraken en voorspellingen de opvangcapaciteit op orde brengen. Vluchtelingen hoeven niet meer met gevaar voor eigen leven routes binnen de EU af te leggen, maar kunnen per vliegtuig of trein naar het aangewezen land reizen. Ook in Nederland zorgt een Europees solidair asielsysteem voor betere regulatie. De komst van vluchtelingen wordt voorspelbaarder waardoor de opvang beter georganiseerd kan worden en we overvolle situaties in Ter Apel voorkomen.

Wil jij de petitie voor een solidair asielsysteem steunen? Teken dan hier de petitie. Alle handtekeningen worden op Wereldvluchtelingendag (20 juni) overhandigd aan nationale politici.