Nieuws, 15 februari 2023

Politici, de oplossing ligt niet in Rwanda

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich uitgesproken voor het afschuiven van de opvang van vluchtelingen naar landen buiten Europa. Als voorbeeld wordt Rwanda genoemd. Een kamermeerderheid geeft daarmee een oneerlijk en misleidend signaal af aan de samenleving. Rwanda is geen serieus alternatief voor het openen van nieuwe opvanglocaties in Nederland.
placeholder

Gedoemd te mislukken

Het betreft namelijk een onorigineel idee waarvan al bekend is dat het gedoemd is te mislukken. Daarover is breedgedragen consensus onder migratiedeskundigen. Zelfs landen als het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, die in tegenstelling tot Nederland niet zijn gebonden aan Europese wet- en regelgeving over migratie, zijn er vooralsnog niet in geslaagd om dit in de praktijk te brengen.

Verkiezingstijd

Dat zoveel partijen dit nu tegen beter weten in voorstellen als een realistisch alternatief voor het oplossen van de problemen binnen onze eigen landsgrenzen is - ook in verkiezingstijd - een volstrekt onverantwoorde manier van politiek bedrijven. De realiteit is dat we de komende tijd voor een grote uitdaging staan om vluchtelingen op te vangen zoals we dat in een humaan land willen doen. Vluchtelingen die hier nu al zijn. En vluchtelingen die de komende tijd ook zullen blijven komen.

Verdeeldheid in plaats van draagvlak

Daar zijn moeilijke besluiten voor nodig, en draagvlak om die te kunnen nemen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht ontbreekt het in Nederland niet aan draagvlak voor het opvangen van vluchtelingen. Draagvlakmetingen laten door de jaren heen een stabiel draagvlak zien bij een, vaak stille, meerderheid van de Nederlanders. De verdeeldheid in de samenleving begint pas bij de vraag hoe de problemen rond de opvang van vluchtelingen moeten worden opgelost. Een kamermeerderheid houdt de samenleving opnieuw een oplossing voor die niet kan, en vergroot daarmee de verdeeldheid. In plaats van te bouwen aan draagvlak voor keuzes die onontkoombaar zijn.

Oplossing ligt dichter bij huis

Dit is een vorm van politiek bedrijven waarin politieke successen op de korte termijn voor de bühne prevaleren boven verantwoorde besluiten die ons land op de langere termijn nodig heeft. Deze vorm van politiek bedrijven ligt ook ten grondslag aan het sluiten van asielzoekerscentra en het verwaarlozen van de IND. De oplossing daarvoor ligt niet in Rwanda. Als een meerderheid van de Tweede Kamer daadwerkelijk een oplossing zoekt voor het vastgelopen asielsysteem, is een blik in de spiegel nodig.

Help mee en doe nu een gift

Met jouw bijdrage kunnen wij de Nederlandse en Europese politiek blijven aansporen tot een humaner vluchtelingenbeleid. Jouw steun is onmisbaar voor vluchtelingen die gedwongen zijn alles achter zich te laten op zoek naar veiligheid. Hartelijk bedankt.

Ja, ik help mee!