Nieuws, 14 juli 2021

Project Ervaringsdeskundige Nieuwkomers 2.0

Met dit project creëert VluchtelingenWerk Noord-Nederland door de inzet van ervaringsdeskundige nieuwkomers een breed vangnet rondom nieuwkomers met een zorgindicatie zodat hij of zij weer mee kan doen in de samenleving. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit de fondsen ZonMW, Kansfonds en het Oranje Fonds. Ervaringsdeskundige Nieuwkomers 2.0 start in september 2021 en loopt tot maart 2023.
placeholder