Nieuws, 20 februari 2020

Project Ervaringsdeskundige Nieuwkomers: broodnodig!

Vanwege hun onmisbare meerwaarde; de inzet van ervaringen van nieuwkomers ten dienste van de eigen doelgroep professionaliseren èn waarderen. We ontwikkelen daartoe -ism enkele nieuwkomers en de Hanzehogeschool Groningen- een gecertificeerde cursus 'Ervaringsdeskundigen Nieuwkomers' en we bieden deze cursus aan op de Hanzehogeschool.
placeholder

DOEL

 • Vanwege hun onmisbare meerwaarde; de inzet van ervaringen van nieuwkomers ten dienste van de eigen doelgroep professionaliseren èn waarderen.
 • We ontwikkelen daartoe -ism enkele nieuwkomers en de Hanzehogeschool Groningen- een gecertificeerde cursus 'Ervaringsdeskundigen Nieuwkomers' en we bieden deze cursus aan op de Hanzehogeschool.
 • Organisaties en gemeenten dragen kandidaten voor, co-financieren de cursusplaats van hun kandidaat en voorzien in een relevante stage- of werk(ervarings)plaats.
 • Ook VluchtelingenWerk Noord- Nederland financiert enkele cursusplaatsen.

DOELGROEP

 • Je bent een nieuwkomer
 • Je bent in staat te leren jouw eigen ervaringen te overstijgen en daarmee dienstbaar te maken
 • Je hebt B1 taalniveau
 • Je hebt de ambitie jouw ervaringen deskundig in te zetten in zowel de uitvoering als in een adviserende functie naar collega's
 • Je woont in Groningen, Drenthe of Friesland

Je hebt een relevante stage- of werk(ervarings)plaats van minimaal 8 uur p/w - gedurende minimaal 6 maanden
Je bent bereid de cursus ' Ervaringsdeskundigen Nieuwkomers' aan de Hanzehogeschool te volgen: 1 x per week op donderdagochtend van donderdag 17 september tot en met donderdag 10 december 2020 (muv do 15 oktober).

RESULTATEN

 • Er is een cursus 'Ervaringsdeskundigen Nieuwkomers' ontwikkeld
 • Er zijn voldoende cursisten incl stage- of werk(ervarings)plaatsen geworven
 • De cursus wordt uitgevoerd aan de Hanzehogeschool Groningen
 • Intervisie en advies werkvloer zijn geboden
 • Er vindt een mini-symposium Ervaringsdeskundigen Nieuwkomers plaats ism Hanzehogeschool Groningen
 • Er vindt een intern kenniscafé plaats

METHODIEK

 • Empowerment en Herstel methodieken
 • Intervisie

SAMENWERKING MET

VluchtelingenWerk Noord-Nederland in samenwerking met Hanzehogeschool Groningen - faculteit Rehabilitatie en alle deelnemende organisaties en gemeenten.
Mede mogelijk dankzij provincie Groningen.

 

ORGANISATIE

VluchtelingenWerk Noord-Nederland is initiatiefnemer van dit project. Ontwikkeling van cursus Ervaringsdeskundigen Nieuwkomers gebeurt ism Hanzehogeschool Groningen en nieuwkomers.
Werving, advies en intervisie wordt uitgevoerd door VluchtelingenWerk Noord-Nederland.