Nieuws, 29 december 2022

Raad van State: twee gezinnen mogen nu definitief herenigen

De Raad van State heeft vandaag geoordeeld dat de hereniging van twee gezinnen mag doorgaan. Daarmee verloor staatssecretaris van der Burg opnieuw een rechtszaak over het vertragen van gezinshereniging, ditmaal van de hoogste rechter. Een definitief oordeel over het vertragen van alle andere gezinnen zal nog een tijd op zich laten wachten. VluchtelingenWerk is blij voor de twee gezinnen die nu eindelijk weer bij elkaar komen, maar vindt het triest dat het ‘vertragingsbeleid’ ondanks vele uitspraken niet wordt ingetrokken.
placeholder

Opzettelijk vertraagd

De uitspraak van vandaag gaat over twee zaken van vluchtelingen van wie de hereniging met hun gezin opzettelijk werd vertraagd. De rechtbanken in Amsterdam en Middelburg oordeelden onlangs dat dit vertragingsbeleid onwettig was en dat de betreffende achtergebleven gezinsleden direct een visum moesten krijgen. Maar de Staat ging daartegen in beroep. Zij wilde de uitspraken schorsen totdat er een definitief oordeel over de nareismaatregel wordt geveld. De Raad van State heeft dat verzoek vandaag afgewezen. De gezinnen mogen direct herenigen.

Doorprocederen tot het niet meer kan

De uitspraak van vandaag gaat alleen over de twee gezinnen die eerder gelijk kregen van de rechter. Een oordeel over het vertragingsbeleid kost meer tijd. De Raad van State laat weten dat er in januari een zitting volgt, en dat het daarna nog weken kan duren voor het finale oordeel over het vertragingsbeleid wordt uitgesproken.

Van meet af aan was duidelijk dat dit beleid volgens meerdere wetten en verdragen niet mag. Ambtenaren van het ministerie van Justitie waarschuwden hier al voor. Zes rechters hebben dit inmiddels bevestigd.

De koers van de staatssecretaris is duidelijk: hij wil doorprocederen tot het niet meer kan. Dit bewust traineren van onwettig beleid dat zoveel gezinnen intens raakt, vinden wij politiek op zijn lelijkst. We doen een dringend beroep op de coalitiepartijen die het asielakkoord sloten, om zich neer te leggen bij alle uitspraken die er al zijn en dit beleid zo snel mogelijk te schrappen.

Voorbereidingen nodig voor definitief oordeel

Ondertussen groeit de groep achtergebleven gezinsleden door. Als de Raad van State begin volgend jaar oordeelt dat de nareismaatregel inderdaad onwettig is, dan mogen zij in korte tijd allemaal alsnog naar Nederland komen. We vrezen voor een acuut opvangprobleem dat dan ontstaat. Daarom roepen wij het kabinet op voorbereidingen te treffen om straks gehoor te kunnen geven aan het finale oordeel van de Raad van State. Het COA, gemeenten, de IND en het ministerie van Buitenlandse Zaken moeten nu al aan de slag. Anders dreigt de maatregel die bedoeld is om de druk op de opvang te verlichten, een nieuwe opvangcrisis te veroorzaken.

Help mee en doe nu een gift

Met jouw bijdrage kunnen wij de Nederlandse en Europese politiek blijven aansporen tot een humaner vluchtelingenbeleid. Jouw steun is onmisbaar voor vluchtelingen die gedwongen zijn alles achter zich te laten op zoek naar veiligheid. Hartelijk bedankt.

Ja, ik help mee!