Nieuws, 24 oktober 2017

Rapport over migratiedeals en asielprocedures buiten Europa

De afgelopen jaren is het asielbeleid van de Europese Unie zich steeds meer gaan richten op het beheersen van de aantallen migranten door hierover afspraken te maken met landen buiten Europa. Een veelbesproken voorbeeld hiervan is de  'EU-Turkije deal'. Ook in het nieuwe regeerakkoord wordt fors ingezet op soortgelijke afspraken. VluchtelingenWerk Nederland maakt zich ernstig zorgen om deze ontwikkelingen. In het rapport ‘Buiten de muren van Fort Europa’ legt VluchtelingenWerk uit welke bezwaren er zijn en aan welke voorwaarden afspraken met derde landen moeten voldoen om de mensenrechten te kunnen garanderen.
  • Download hier het rapport (PDF, 1,1MB)
  • Download hier de uitgebreide versie met voetnoten (PDF, 2,2MB)