Nieuws, 18 februari 2016

Reactie VluchtelingenWerk Nederland op onjuiste berichtgeving in Telegraaf

Vandaag publiceerde de Telegraaf een artikel over de lobby van vluchtelingenorganisaties. Daarin wordt ten onrechte gesuggereerd dat het grootste deel van ons donateursgeld wordt uitgegeven aan lobby. De genoemde bedragen die VluchtelingenWerk aan lobbyactiviteiten zou uitgeven, zijn onjuist. Ook wordt er geen geld van de overheid in onze lobby gestoken.
placeholder

Lobby

VluchtelingenWerk is de belangenbehartiger voor asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. Wij zijn een deskundige organisatie met jarenlange ervaring en juridische kennis. Wij kaarten knelpunten aan in de uitvoering van wet- en regelgeving en doen voorstellen voor beter beleid. We reageren op wetsvoorstellen en als we het niet eens zijn met een politiek besluit voeren wij campagne. Zo hebben wij bijvoorbeeld campagne gevoerd tegen grensdetentie. Sinds 2014 is die grensdetentie van vluchtelingenkinderen mede daardoor grotendeels afgeschaft. Daar zijn wij enorm trots op. Op dit moment maken wij ons onder andere hard voor bootvluchtelingen, oplossingen voor Syrische vluchtelingen in de regio, gezinshereniging, de kwaliteit van de opvang en goede integratie van vluchtelingen die mogen blijven.

Hoe wordt dit betaald?

VluchtelingenWerk Nederland gaf in 2014 ongeveer 1,2 miljoen euro uit aan ‘lobby en onderzoek’. Een belangrijk deel hiervan hebben we betaald uit de jaarlijkse vrij te besteden bijdrage van 9 miljoen euro die we van de Nationale Postcode Loterij ontvangen. De rest wordt betaald door donateurs die het belangrijk vinden dat wij opkomen voor vluchtelingen. Wij ontvangen geen subsidie voor dit werk. In totaal ontving VluchtelingenWerk Nederland in 2014 3,7 miljoen euro van donateurs. Daarvan werd dus 3,5 miljoen uitgegeven aan andere activiteiten dan lobby, zoals hulp bij het bij elkaar brengen van gezinnen en specifieke projecten op het gebied van integratie, taal en werk voor vluchtelingen.

 

Meehelpen?

Je kunt ons werk op verschillende manieren steunen. Bijvoorbeeld als vrijwilliger, als bedrijf of als donateur.

Jaarverslag

Benieuwd naar al onze activiteiten en resultaten?