Nieuws, 26 augustus 2022

Reactie VluchtelingenWerk op akkoord opvangcrisis

Vandaag heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd om de opvangcrisis op de korte- en middellange termijn op te lossen. De maatregelen met betrekking tot het vinden van extra opvangplekken zijn een stap in de goede richting. Maar het bewust vertragen van de gezinshereniging van vluchtelingen vinden we een ontluisterend besluit.
placeholder

Stap in de goede richting

De maatregelen rondom het creëren van extra opvangplekken zijn een stap in de goede richting. Een nieuwe wet die een eerlijke spreiding over alle gemeenten mogelijk maakt is rijkelijk laat, maar hard nodig. We roepen gemeenten op deze wet niet af te wachten, maar meteen aan de slag te gaan met het aandragen van geschikte opvanglocaties. Want er is geen tijd te verliezen. Een nieuwe wet in januari is te laat: de winter staat voor de deur.

De extra crisisnoodopvangplekken zijn ook hard nodig, maar capaciteit betekent nog geen kwaliteit. Vluchtelingen verdwijnen hiermee uit het zicht van de televisiecamera’s voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Maar ze komen vervolgens nog wel terecht in opvanglocaties waar een gebrek is aan alles. Nederland mag vluchtelingen niet maandenlang opvangen in tenten en sporthallen zonder privacy, een fatsoenlijk bed of voldoende sanitaire voorzieningen. Dit is in eerste plaats inhumaan, maar ook in strijd met de wettelijke minimale eisen. We zien ons onverminderd genoodzaakt om het kort geding dat we hierover hebben aangespannen door te zetten.

Alternatieven mogelijk

De boodschap van het kabinet vandaag aan vluchtelingen in Ter Apel en de vele noodopvanglocaties is ontluisterend. Het kabinet erkent enerzijds deze crisis zelf te hebben veroorzaakt en steekt de hand in eigen boezem. Hierdoor slapen vluchtelingen op straat of in inhumane opvanglocaties. Maar tegelijk geeft het kabinet de vluchtelingen die hier de dupe van zijn een trap na waar het het meest pijn doet: het bewust vertragen van de hereniging met hun geliefden. Vluchtelingen moeten vaak de hartverscheurende keuze maken hun vrouw en kinderen tijdelijk achter te laten, bijvoorbeeld uit angst dat ze omkomen door verdrinking tijdens hun vlucht. Dat dit duidelijk in strijd is met de bindende Europese gezinsherenigingsrichtlijn is doet wat ons betreft niet ter zake. Dit is niet wie we moeten willen zijn als land.

Het voorwaardelijk maken van huisvesting om te kunnen herenigen is bovendien onnodig. Het kabinet redeneert dat de opvang in Nederland nu zo slecht is dat je gezinsleden daar niet met goed fatsoen in terecht kan laten komen. Maar gezinsleden hoeven helemaal niet in een asielzoekerscentrum terecht te komen. Ze kunnen desnoods in een hotel of op een andere plek verblijven tot passende huisvesting is gevonden. We hopen dat het kabinet ook mee wil denken aan alternatieven voor de opvang van gezinsleden in asielzoekerscentra, waardoor zij alsnog zo snel mogelijk kunnen herenigen met hun geliefden.