Nieuws, 20 september 2016

Reactie VluchtelingenWerk op de troonrede

Het Kabinet blikt tevreden terug op hoe het vluchtelingenvraagstuk vooral buiten de deur is gehouden. Maar een vooruitblik en visie ontbreekt op hoe 45.000 nieuwe buren hun plekje in de samenleving moeten vinden.

Het 'vluchtelingenvraagstuk' komt meerdere keren aan bod in de troonrede. VluchtelingenWerk vindt het goed en terecht dat er aandacht blijft voor vluchtelingen. Maar hoe lang blijven we het een vraagstuk noemen? De koning roemt de inzet en bereidheid van vele vrijwilligers bij de opvang van vluchtelingen. De samenleving draagt daarmee aantoonbaar haar steentje bij. Maar wat is de visie van dit kabinet op het asiel- en integratiebeleid?

In de troonrede ligt het accent op preventie en het wegnemen van de oorzaken om te vluchten, de financiële bijdrage aan opvang in regio, en het bestrijden van mensensmokkel. "Dat is allemaal gericht op het buiten de deur houden van het vluchtelingenvraagstuk," zegt Jasper Kuipers, adjunct-directeur van VluchtelingenWerk.

Daarnaast gaat de troonrede over de impact op het dagelijks leven en de plicht van nieuwkomers om zich aan spelregels van de democratische rechtsorde te houden. Dat is natuurlijk belangrijk, maar dit betreft slechts één kant van de medaille. De noodzaak van bescherming blijft onderbelicht.

Het kabinet benoemt wel het belang van integratie, maar vooral in de context van eigen verantwoordelijkheid van de vluchteling. Een planmatige aanpak van dit kabinet om de integratie van vluchtelingen te bevorderen ontbreekt in de troonrede. Wat vooral opvalt is het ontbreken van aandacht voor de volgende stap. Kuipers: "Nederland heeft sinds vorig jaar zo'n 45.000 'nieuwe buren'. Hoe zorgt dit kabinet ervoor dat zij actief mee gaan doen in de samenleving?"